δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Οικοδομικά έργα > Ανακαίνιση παραδοσιακής οικίας στην Στεμνίτσα Αρκαδίας
Ανακαίνιση παραδοσιακής οικίας στην Στεμνίτσα Αρκαδίας

ΕΡΓΟ:  Ανακαίνιση οικίας στην Στεμνίτσα Αρκαδίας

ΠΕΛΑΤΗΣ: Ιδιώτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Ανακαίνιση παραδοσιακής πέτρινης οικίας στον Γορτινιακό οικισμό Στεμνίτσα (Υψούς). Στο δομικό τμήμα αντικαταστάθηκε η στέγη με νέα σχεδιασμένη κατά το DIN1052, προστέθηκε εξώστης και αυτοφερόμενο δάπεδο.

Η στέγη:
Καλύπτει μια επιφάνεια 9x11m (περίμετρος λιθοδομής), έχει 3 επιφάνειες με την τέταρτη πλευρά να κλείνει από αέτωμα που δημιουργεί η τοιχοποιία, ενώ το απέναντι προεκτείνεται κατά 1.2μ από την περίμετρο του τοίχου δημιουργώντας ένα στέγαστρο σε υποκείμενο εξώστη. Η έδραση της γίνεται περιμετρικά στον παλαιό λίθινο τοίχο, μέσω σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, και ειδικά για το στέγαστρο του εξώστη με ξύλινα υποστυλώματα στον εξώστη.

Δομικά η στέγη αποτελείται από 4 ζευκτά με ελκυστήρα ανά 2μ. Το τελευταίο, προς τον εξώστη, στηρίζει και τους αντίστοιχους κορφιάδες.

Οι κύριες δοκοί των ζευκτών είναι BSH 68/336 και οι ελκυστήρες 2x 68x147. Η σύνδεση των ελκυστήρων με τις κύριες δοκούς (ψαλίδια) γίνεται με κοχλίες Φ20 και ενθέματα Φ85 τύπου D (Geka). Η σύνδεση των κυρίων δοκών μεταξύ τους γίνεται με άρθωση η οποία μορφώνεται με ελάσματα, κοχλίες, ενθέματα και ένα προφίλ IPE240. Στην ακραία προς τον εξώστη δημιουργήθηκε ειδική υποδοχή, στη θέση της άρθρωσης για τους 2 κορφιάδες.

Στις κύριες δοκούς, με δοκοθήκες, στηρίζονται τεγίδες BSH 68/147 ανά ένα μέτρο.

Η επικάλυψη της γίνεται με σανίδες πεύκου πάχους 2.5εκ και πλάτους 10εκ. Οι σανίδες φέρουν εντορμίες στις πλευρές τους ώστε να συνδέονται. Πάνω από τις σανίδες τοποθετήθηκε μόνωση, λαμαρίνα αυλακωτή (για υγρομόνωση) και τέλος ρωμαϊκά κεραμίδια (καρφωτά).

Τα υλικά κατασκευής της είναι αντιεπικολλητές δοκοί (ΑΒΕΞ) από πεύκο με μεταλλικούς συνδέσμους, είτε ειδικά κατασκευασμένους από μεταλλικά προφίλ St37, είτε έτοιμους (BILO). Για υλικά σύνδεσης χρησιμοποιήθηκαν επίσης γόμφοι, ενθέματα, κοχλίες και καρφιά αυλακωτά ποιότητας ΙΙΙ κατά DIN1052. Για την προστασία των ξύλων (έντομα, μύκητες, υγρασία, UV) χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της GORI. Η σύνδεση της στέγης με το από Ο.Σ. σενάζ έγινε με βλήτρα HSA της HILTI.

Ο εξώστης:
Στηρίζει και την 3η πλευρά της στέγης (μέσω 3 υποστυλωμάτων). Ο δομικός φορέας του είναι αγκυρωμένες δοκοί με αντιρήδες, από ξύλο BSH 110/126, στο άκρο των οποίων εδράζεται μια δοκός BSH 68/147. Στη δοκό αυτή εδράζονται τα υποστυλώματα BSH 68/147 που φέρουν το στέγαστρο της στέγης.
Οι φέρουσες δοκοί ακυρώνονται στη λιθοδομή μέσω μιας δοκού BSH 68/147 η οποία συνδέεται  με μακριές ντίζες Φ8 και εποξειδική ρητίνη HIT της HILTI. Το δάπεδο είναι από το ίδιο υλικό με το οποίο έγινε το πέτσωμα της στέγης.

Δάπεδο:
Το δάπεδο κατασκευάστηκε πάνω σε δοκούς BSH 68/147 οι οποίες πακτώθηκαν σε περιμετρικό σενάζ σκυροδέματος το οποίο κατασκευάστικε στην εσοχή που δημιουργούσε η μείωση του πάχους της λιθοδομής από τον ισόγειο όροφο στον α όροφο. Πάνω στις δοκούς καρφώθηκε πάτωμα πάχους 2.3εκ πλάτους 9εκ μήκους ~4m, από πεύκο ("πιτς παίν").
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 1995
Κανονισμοί μελέτης: DIN,ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...