δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > Εκπόνηση μελετών
Εκπόνηση μελετών

Εκπόνηση μελετών δομικών έργων στο σύνολο τους ή σε διακεκριμένα τμήματα τους. Παρέχονται υπηρεσίες για το σύνολο μιας μελέτης ή επιμέρους όπως για την:
  • Σύνταξη προσχεδίων με προεκτίμηση ποσοτήτων - κόστους, στη βάση μελέτης του γενικού μελετητή (αρχιτεκτονικών, οδοποιίας κτλ) ή σε συνεργασία με αυτόν.
  • Σύνταξη προμελέτης  με γενικά σχέδια και τεκμηρίωση των διαστάσεων και προμετρήσεις - προϋπολογισμούς.
  • Σύνταξη κατασκευαστικής μελέτης με λεπτομέρειες κατασκευαστικές, πλήρη προμέτρηση - κοστολόγηση - προδιαγραφές.
  • Τεχνική υποστήριξη στη μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων μελετητών σχέση του έργου, την υποστήριξη της μελέτης σε υπηρεσίες του δημοσίου ή σε παράλληλο έλεγχο, την τεχνική επίβλεψη κατά την κατασκευή, την επιλογή υλικών κτλ.