δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Η Εταιρεία > Δραστηριότητες και υπηρεσίες
Δραστηριότητες και υπηρεσίες

  • Μελέτη δομικών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, από δομικό χάλυβα και σύμμικτες κατασκευές. Μελέτες επιπέδου δημόσιου ενδιαφέροντος καθώς και μελέτες ιδιωτικών έργων υψηλού επιπέδου προδιαγραφών, ως προς τη δομική μελέτη τους.
  • Έλεγχος μελετών δομικών έργων για συμμόρφωση τους στους κανόνες της επιστήμης, τους κανονισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις των συμβάσεων τους.
  • Υπηρεσίες συμβούλου σε άλλα τεχνικά γραφεία και ιδιώτες σε θέματα σχεδιασμού και ελέγχου, κανονισμών και τεχνικής υποστήριξης.