δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Συνήθεις ερωτήσεις > Έργα από σκυρόδεμα
Έργα από σκυρόδεμα
 • Είναι απόδειξη μειωμένου κόστους κατασκευής το μικρό κόστος του ανά κυβικό κατασκευασμένου σκυροδέματος; (Η αντίστοιχα τα λιγότερα κιλά χάλυβα στο κυβικό;)
  Βεβαίως όχι αφού λείπει ο παράγοντας που πολλαπλασιάζει το κόστος ανά κυβικό και που είναι το σύνολο των κυβικών του έργου. Για το συνολικό κόστος δηλαδή δεν αρκεί η τιμή μονάδας, απαιτείται και η ποσότητα. Δεν παράγουν όλες οι μελέτες, για δεδομένη αρχιτεκτονική μελέτη, της ίδιας ποιότητας έργο και βέβαια την ίδια ποσότητα υλικών.
 • Αξίζει την δαπάνη στη μελέτη έργου οπλισμένου σκυροδέματος η σύνταξη καταλόγων κοπής - μόρφωσης οπλισμού; Είναι αρκετά τα σχέδια που απαιτούνται από την πολεοδομία;
  Όχι μονό αξίζει τον κόπο αλλά δεν είναι δυνατή η υλοποίηση μια στατικής μελέτης αξιόπιστα χωρίς αυτούς. Η σύνταξη των καταλόγων κοπής και μόρφωσης των οπλισμών είναι εργασία μηχανικού γιατί απαιτεί πρόσβαση στους υπολογισμούς της μελέτης, γνώση των κανονισμών και επιπλέον υπολογισμούς. Είναι εξαιρετικά σπάνιο σε ιδιωτικά έργα να υπάρχει ο κατάλογος αυτός στην δομική μελέτη. Στα έργα αυτά (δηλαδή στο σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών έργων) τον κατάλογο κοπής - μόρφωσης συντάσσουν οι σιδεράδες κάπως, χωρίς να έχουν ούτε γνώσεις, ούτε τα απαραίτητα δεδομένα γι αυτό.
  Τα σχέδια από την πολεοδομία δεν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τέτοιους καταλόγους.
 • Εκτός του τεχνικού θέματος, υπάρχει άλλο ουσιαστικό όφελος από την εκπόνηση των καταλόγων αυτών;
  Οι σιδεράδες πληρώνονται με το κιλό άρα έχουν κάθε συμφέρον να "πουλήσουν" περισσότερο σίδερο. Ο κατάλογος αυτός προσδιορίζει μεταξύ άλλων και το βάρος του αναμενόμενου προς παράδοση χάλυβα, σε κάθε στάδιο της κατασκευής του φέροντα οργανισμού του κτιρίου.
 • Είναι καλό να τοποθετούμε περισσότερο χάλυβα στο έργο, από τον προβλεπόμενο στην μελέτη;
  Είναι αντίθετα κακό. Η σύγχρονη λογική (που ισχύει από το 1991 όταν πρώτο-εφαρμόστηκε ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) σχεδιάζει το έργο με ιεράρχηση των αντοχών των μελών του. Ο υπεροπλισμός καταστρέφει την κατάσταση αυτή και μπορεί να μειώνει την αντοχή του κτιρίου στο σεισμό. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μεγάλες ποσότητες οπλισμού περιορίζουν την καλή σύνδεση του οπλισμού με το σκυρόδεμα ή την επικάλυψη του οπλισμού. Κακή σύνδεση με το σκυρόδεμα σημαίνει ότι ο χάλυβας, παρόλο που είναι περισσότερος, δεν μπορεί να αναλάβει τις απαιτούμενες δυνάμεις, κακή επικάλυψη σημαίνει εν μέρει το προηγούμενο και εν μέρει μειωμένη προστασία από διάβρωση του οπλισμού στο χρόνο.
  Συνεπώς οπλισμός περισσότερος δεν είναι μόνο οικονομική ζημιά.
 • Στην (τεχνική) επίβλεψη τι ελέγχει ο πολιτικός μηχανικός σε ένα έργο από οπλισμένο σκυρόδεμα;
  Ελέγχει αν το έδαφος θεμελίωσης είναι το αναμενόμενο, δίνει οδηγίες για την εκσκαφή, χαράζει το κτίριο στο σκάμμα.
  Εξετάζει τον ξυλότυπο αν είναι σύμφωνος με την αρχιτεκτονική και την μελέτη, ελέγχει αν υπάρχει θέμα ευστάθειας, ελέγχει αν η ξυλεία είναι η κατάλληλη για το είδος της τελικής επιφάνειας, προσέχει αν το λάδι που θα τοποθετήσουν δεν ρυπαίνει τον οπλισμό,…
  Παρακολουθεί την κατασκευή του οπλισμού, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του σε περισσότερες από μια επισκέψεις (διότι οπλισμός που έχει τοποθετηθεί στην αρχή δύσκολα τροποποιείται), ελέγχει αν το σχήμα, η διάμετρος, η θέση στον ξυλότυπο, η ποσότητα και η επικάλυψη του από το σκυρόδεμα είναι οι προβλεπόμενες. Αποτυπώνει τις τελικές θέσεις του οπλισμού και ενημερώνει τα στατικά σχέδια για αλλαγές που έγιναν στο εργοτάξιο.
  Ελέγχει αν υπάρχουν στο εργοτάξιο δοκίμια, παρακολουθεί το συνεργείο αν είναι κατάλληλο για την σκυροδέτηση, δίνει οδηγίες στον εργοδηγό για την σκυροδέτηση ή παραμένει και στη σκυροδέτηση αν προβλέπεται κατά την διάρκεια της κατασκευή οπλισμού ή αν υπάρχει θέμα που μπορεί να απαιτήσει την παρουσία του. Δίνει οδηγίες για την συντήρηση και την αφαίρεση του ξυλότυπου.
  Δεδομένου ότι πολλές φορές χρειάζεται να δοθούν λύσεις επιτόπου ή να αξιολογηθούν τροποποιήσεις, ο επιβλέπων την κατασκευή του φέροντα οργανισμού δεν μπορεί παρά να είναι πολιτικός μηχανικός και ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει την μελέτη.