δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Δομικά τμήματα λιμενικών έργων
Δομικά τμήματα λιμενικών έργων
 
Λιμένας Πατρών
Μελέτη των ανωδομών, των Caisson, καθώς και τεχνική υποστήριξη στην κοινοπραξία για τον έλεγχο μελετών κατά την κατασκευή του έργου
περισσότερα
Λιμένας Πατρών 3a Τμήμα α’ φάσης
Τροποποίηση της συμβατικής στατικής μελέτης των κυψελωτών κιβωτίων, για την ένταξη τους στο μηχάνημα προκατασκευής της κοινοπραξίας, αναθεώρηση της στατικής μελέτης ανωδομών του λιμένα και ενημέρωση των επηρεαζόμενων λιμενικών σχεδίων
περισσότερα
 
Λιμένας Ηγουμενίτσας
Μελέτη των ανωδομών, των Caisson, καθώς και τεχνική υποστήριξη στην κοινοπραξία για τον έλεγχο μελετών κατά την κατασκευή του έργου
περισσότερα
Λιμένας Ηγουμενίτσας (επέκταση β φάσης)
Μελέτη των ανωδομών, των Caisson για την επέκταση του λιμένα με 300μ περίπου κρηπιδώματα και 4 νησίδες διαστάσεων 21x21m συνδεόμενες με ελαφριά γεφυρώματα, τα οποία μορφώνουν ένα προβλήτα μήκους περί τα 200m στο υφιστάμενο έργο.
περισσότερα
 
Λιμένας Ηγουμενίτσας (επέκταση γ φάσης)
Τροποποίηση της συμβατικής στατικής μελέτης των κυψελωτών κιβωτίων, για την ένταξη τους στο μηχάνημα προκατασκευής της αναδόχου
περισσότερα
Λιμένας Θεσσαλονίκης
Επέκταση του εμπορικού λιμένα. Μελέτη των ανωδομών για τους προβλήτες 26 (Container terminal) και 24 (Χύδην φορτία), των Caisson τους καθώς των γερανογεφυρών εξυπηρέτησης των
περισσότερα
 
Νέος λιμένας Καβάλας
Μελέτη των ανωδομών, των Caisson και της υποδομής γερανογέφυρας για το νέο container terminal του λιμένα
περισσότερα
Νέος λιμένας Σαντορίνης
Μελέτη τυπικής ανωδομής προσήνεμου μώλου και κρηπιδώματος και ενός τυπικού κυψελωτού κιβωτίου (Caisson) για τον λιμένα πλοίων στη θέση Βλυχάδα της νήσου
περισσότερα
 
Caisson επέκτασης λιμένα Jorf Lasfar - Μαρόκο
Δομοστατικός έλεγχος τυπικού caisson με παράλληλους αναλυτικούς υπολογισμούς
περισσότερα
Λιμένας Τούρλος της Μυκόνου
Μελέτη της γέφυρας πρόσβασης νησίδας λιμένα, των caisson, για την κατασκευή του έργου, καθώς και τεχνική υποστήριξη στην εταιρεία Τρίτων ΕΠΕ για τον έλεγχο μελετών κατά την κατασκευή του έργου
Επίσης μελέτη κτιριακών συγκροτημάτων, μιας σήραγγας και τοίχων αντιστήριξης.
περισσότερα