δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Η Εταιρεία > Οι άνθρωποι
Οι άνθρωποι

Βασικά στελέχη του γραφείου:

  • Δημήτρης Τόλης, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ 1978 με ειδίκευση δομοστατικού. Μέχρι σήμερα ασχολήθηκε με την σύνταξη δομικών μελετών σε έργα γεφυροποιίας, λιμενικών, βιομηχανικών, οικοδομικών και ειδικών έργων. Έως το πρόσφατο παρελθόν ήταν ενεργό μέλος της εταιρείας "Α Πρέζα - Σ. Πηλίτσης - Δ. Τόλης και συνεργάτες Τ.Ο.Μ.  Ε.Ε." μέσω της οποίας συμμετείχε σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών δημοσίου ενδιαφέροντος.
Στο διάστημα αυτό μετείχε επίσης σε πληθώρα συνεδρίων, σεμιναρίων, ομάδων εργασίας και επιστημονικών επιτροπών με θέματα σχετικά με το αντικείμενο του.Μέλος ΣΠΜΕ, του  Τ.Ε.Ε. και επιστημονικών τμημάτων.
  • Αλέξανδρος Τόλης, πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 2009 με ειδίκευση δομοστατικού, Μεταπτυχιακό ADERS στο ΕΜΠ στην μη γραμμική προσομοίωση σε σεισμό οικοδομών της δεκαετίας 1950 και 1960.Μέλος του ΣΠΜΕ και του Τ.Ε.Ε.
     
  • Νικηφόρος Τόλης, Αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης 2016. Μέλος του ΤΕΕ.
  • Γλυκερία Μεταξά, διακοσμήτρια Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ασχολείται με την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου.