δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Η Εταιρεία > Στόχοι και μέσα
Στόχοι και μέσα

Η εξειδίκευση και η συστηματική εργασία σε ένα τομέα αποτελεί βασικό μοχλό για την εκπόνηση μελετών υψηλής ποιότητας που είναι προϋπόθεση για μια ποιοτική κατασκευή. Είναι καλά, εξάλλου, γνωστό ότι η κατασκευή ενός έργου (τεχνική και οικονομική) δεν μπορεί να είναι ποτέ καλύτερη από την μελέτη που το συνοδεύει.
Η πολυετής εμπειρία σε μελέτες αλλά και οι συνεργασίες με πληθώρα άλλων γραφείων μελετών καθώς και μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών δημιούργησε μεθόδους εργασίας των οποίων οι  κύριες κατευθύνσεις είναι:
  • Η επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνταξη μελετών τεχνικών έργων. Η τεκμηρίωση αυτή στηρίζεται στην επίκαιρη τεχνογνωσία, την μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και τα μέσα (μηχανήματα και προγράμματα) από τα οποία αυτή υλοποιείται, χωρίς όμως τα μέσα να γίνονται ο βασικός μοχλός εκπόνησης μίας μελέτης, αλλά να συνεπικουρούν στο βαθμό και την έκταση που η συνεισφορά τους σε αυτή είναι θετική.
  • Τεχνικές λύσεις που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν. Η συστηματική προσέγγιση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων του έργου έχουν σαν αποτέλεσμα κατασκευές που θα κατασκευάζονται ομαλά και θα λειτουργούν άψογα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την αισθητική ένταξη τους στο περιβάλλον και το τελικό τους κόστος.
  • Οργανωμένη, πρακτική και ακριβής παρουσίαση. Η μελέτη παρουσιάζεται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη της το εργοτάξιο και την κατασκευαστική αλληλουχία και πάντοτε με την δυνατότητα ελέγχου των κατασκευαζόμενων τμημάτων από ανθρώπους με την χρήση απλών μετρητικών συσκευών. Οι πληροφορίες που δίδονται στα σχέδια είναι πλήρεις χωρίς να είναι περιττές και βρίσκονται οργανωμένες σε πινακίδες πρακτικών, για το εργοτάξιο, διαστάσεων. Τα τεύχη υπολογισμών έχουν περιορισμένη έκταση όχι όμως και πληροφορίες. Μέσα σε αυτά μπορεί κανείς να διαπιστώσει την διαδικασία υπολογισμού, τις παραδοχές και τα φορτία. Επιλεκτικά ή και γραφικά παρουσιάζονται αποτελέσματα που αιτιολογούν τις επιλογές της μελέτης.
  • Έλεγχος μελετών με σεβασμό στις επιλογές του αρχικού μελετητή. Ο έλεγχος μελετών είναι διεξοδικός και θέτει πάντοτε καλά τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, στη βάση των συμβατικών υποχρεώσεων της μελέτης, της εφαρμογής των κανονισμών και της τεχνικής.