δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Η Εταιρεία > Έργα
Έργα

Οι κατηγορίες έργων στις οποίες έχουν εκπονηθεί μελέτες, αρκετές των οποίων στο εξωτερικό, ή έχουν γίνει έλεγχοι είναι:
  • Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές ανεξαρτήτως υλικού. Έχουν εκπονηθεί μελέτες από απλούς οχετούς έως πολλαπλά υπερστατικά, μεγάλου μεγέθους έργα, με χρήση και ειδικών μεθόδων κατασκευής.
  • Δομικά τμήματα λιμενικών έργων όπως ειδικοί προβλήτες, caisson, γερανογέφυρες κα.
  • Ειδικές κατασκευές όπως πύργοι Radar, silos, ναύδετα μεγάλου βάθους κα.
  • Οικοδομικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας.