δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > Γενικά
Γενικά

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης μελέτης και προβληματισμού συνεπικουρούμενης από σύγχρονα μηχανήματα και προγράμματα. Σκοπό έχουν την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κανονισμών και της τεχνικής. Στοχεύουν πάντοτε στην μείωση των εργασιών κατασκευής (τυποποίηση, απλοποίηση, εφαρμόσιμο), την ποιοτική κατασκευή (τεχνικά και αισθητικά) καθώς και της μείωσης της δαπάνης που αντιστοιχεί στο σύνολο  "κόστος μελέτης + κόστος κατασκευής". 
Η σχέση μας είναι ξεκάθαρη, σε ότι αφορά τις τιμές, τους χρόνους παράδοσης και το έργο. Θεωρούμε βασικό στοιχείο την ανθρώπινη σχέση και έτσι μια φυσική συνάντηση πριμοδοτείται θερμά από μέρους μας. Ο πελάτης αφού περιγράψει το ζητούμενο έργο θα λάβει έγγραφη προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή του προς εκπόνηση έργου, οι χρόνοι και το κόστος της μελέτης.
Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας μπορεί να είναι:
  • Εκπόνηση μελετών
  • Έλεγχος μελετών
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Εναλλακτική λύση σε υπάρχουσες μελέτες