δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > Τεχνική υποστήριξη
Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη που είναι αυτοτελής (δεν προκύπτει από την εκπόνηση μιας μελέτης ή ενός ελέγχου), σε δομικά θέματα και που μπορεί να έχει αποσπασματικό ή περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα (πχ μια τεχνική αυτοψία, γνωμοδότηση σε σχέση με κανονισμούς, τεχνικά θέματα, τεχνική υποστήριξη γραφείου μελετών κτλ). Επειδή το θέμα είναι πολυεπίπεδο και δεν μπορεί να περιγραφεί, ρωτήστε μας.