δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Συνήθεις ερωτήσεις > Στατική μελέτη
Στατική μελέτη
 • Ποιες εργασίες περιλαμβάνει μια στατική μελέτη σε ένα οικοδομικό έργο;
  Σε γενικές γραμμές οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν είναι:
  • Η συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο για την συνδιαμόρφωση της μορφής του αρχιτεκτονικού σε κάτοψη και καθ ύψος. Εκτός από την διάταξη του φέροντα οργανισμού (σκελετού) του κτιρίου, με τρόπο ώστε να είναι αρχιτεκτονικά αποδεκτός, απαιτείται και συμμόρφωση του ώστε να είναι και σεισμικά λειτουργικός. Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής περιοχή και η κανονικότητα του κτιρίου είναι απαίτηση των αντισεισμικών κανονισμών.
  • Η τελική διαμόρφωση του φέροντα οργανισμού (ξυλότυποι) και η ενημέρωση του αρχιτεκτονικού γραφείου.
  • Η εκπόνηση των απαιτούμενων υπολογισμών οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν τις διαστάσεις του φέροντα οργανισμού και θα προσδιορίσουν την θέση και την ποσότητα των οπλισμών.
  • Η τυχόν τροποποίηση των σχεδίων του φέροντα οργανισμού και η τελική ενημέρωση του αρχιτεκτονικού γραφείου.
  • Η εκπόνηση των σχεδίων οπλισμών, λεπτομερειών, κοπής - μόρφωσης οπλισμού.
  • Ο προϋπολογισμός των ποσοτήτων των υλικών ανά φάση κατασκευής.
  • Η παρουσίαση της μελέτης.
  • Η υποστήριξη της στις δημόσιες υπηρεσίες.
  • Η υποστήριξη του πελάτη στην επιλογή των συνεργείων κατασκευής του φέροντα οργανισμού.
 • Είναι όλες οι στατικές μελέτες συγκρίσιμες με αποτέλεσμα το κόστος μελέτης να είναι το βασικό κριτήριο επιλογής;
  Προϋποθέσεις για μια καλή μελέτη, με ότι αυτό σημαίνει, είναι η εμπειρία ο προβληματισμός και η προσωπική ενασχόληση με αυτή. Από αυτά και μόνο είναι φανερό ότι "φθηνές" μελέτες δύσκολα μπορεί να είναι καλές.
 • Είναι κριτήριο το λογισμικό για την ποιότητα της μελέτης;
  Είναι αναγκαία συνθήκη όχι ικανή. Ο λόγος γι αυτό είναι ότι για την μελέτη ενός δομικού έργου προϋποτίθενται και πολύπλοκοι υπολογισμοί, τους οποίους αναλαμβάνει κάποιο λογισμικό με αποτέλεσμα η αξιοπιστία του να είναι απαραίτητη. Ένα βασικό σημείο είναι ότι σήμερα υπάρχουν πολλά "αυτόματα" προγράμματα, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα μιας γραφικής περιγραφής του έργου και το προϊόν τους είναι υπολογισμοί και σχέδια. Όμως έτσι:
  • Η σχέση του μηχανικού με το έργο μειώνεται ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών και παρεξηγήσεων για τις δυνατότητες του προγράμματος. Η συνεχής χρήση, με τον τρόπο αυτό, των προγραμμάτων αφαιρεί την δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας από τον μηχανικό, πέρα από αυτήν του χειρισμού του προγράμματος.
  • Δεν είναι δυνατή η βελτιστοποίηση του έργου (στα προγράμματα ότι δίνεις παίρνεις).
  • Πολλά από τα προγράμματα έχουν συνταχθεί από μηχανικούς με εμπειρία στην ανάλυση και τον προγραμματισμό και όχι την εκπόνηση μελετών (αφού δεν ασκούν την δραστηριότητα αυτή).
 • Για κάποιους λόγους έλαβα μια στατική μελέτη που δεν με ικανοποιεί. Αξίζει τον κόπο να πληρώσω μια νέα;
  Αν η μελέτη έχει προβλήματα (τεχνικά, κόστους) ούτε συζήτηση, αρκεί βέβαια η νέα να μην ενσωματώσει τα ίδια προβλήματα.
 • Ποια είναι η σχέση ενός Αρχιτέκτονα με ένα (πολιτικό) μηχανικό;
  Πρακτικά καμία πέραν του ότι, στα οικοδομικά τουλάχιστον έργα, ανήκουν στην ίδια αλυσίδα παραγωγής του έργου (αλλά σε διαφορετικό κρίκο). Οι αρχιτέκτονες είναι οι βασικοί μηχανικοί από τους οποίους ένας ιδιώτης αρχίζει, οι υπόλοιποι (πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός) αν και πρέπει να επιλέγουν στην αρχή του έργου (πριν ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη, ώστε να την υποστηρίξουν κατάλληλα) εξαρτώνται από την εργασία του αρχιτέκτονα.
 • Τους υπόλοιπους μηχανικούς τους επιλέγει ο αρχιτέκτονας;
  Οι μηχανικοί αυτοί κάνουν μια εργασία, που αν και περισσότερο τεχνική, αναφέρεται εξίσου στον ιδιοκτήτη. Η επιλογή ενός μηχανικού βασίζεται στην εμπειρία του (άρα στα έργα που έχει εκτελέσει), στον επαγγελματισμό του και στην ανθρώπινη σχέση.
 • Αξίζει να πληρώσω χρήματα για μελέτες;
  Τις μελέτες τις εκπονούν επαγγελματίες οι οποίοι άλλοτε είναι καλοί και άλλοτε όχι. Ένας καλός επαγγελματίας δεν αποδέχεται να εκτελέσει μια "φθηνή" εργασία, τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι ακριβός = καλός. Βασικός κανόνας: Η κατασκευή, στην καλύτερη περίπτωση, θα γίνει τόσο καλή όσο της επιτρέπει η μελέτη της.
 • Χρειάζομαι γεωτεχνική έρευνα για το έργο μου;
  Σαν αρχή είναι απαραίτητη. Η γεωτεχνική έρευνα δημιουργεί προϋποθέσεις αυξημένης ασφάλειας του έργου και της επένδυσης που θα γίνει γι αυτό. Υπάρχουν όμως κριτήρια στη βάση των οποίων μπορεί να μην απαιτείται. Ενδεικτικά τέτοια θα μπορούσαν να είναι:
  • Το μέγεθος και η έκταση του έργου.
  • Η γνώση των συνθηκών του περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με το έργο.
  • Η ύπαρξη τέτοιων ερευνών στην εγγύτερη περιοχή του έργου η αξιολόγηση των οποίων μπορεί να δώσει πληροφορίες για το έργο.
  • Η σεισμικότητα της περιοχής κ.α.
  Ένα περίγραμμα προϋποθέσεων δίδεται και από τους σημερινούς κανονισμούς (EAK) αλλά και αυτούς που θα εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον (EN 1990). Όμως και αυτοί είναι πάντοτε υπό κρίση και εν τέλει η μη εκτέλεση τέτοιων ερευνών έχει οικονομικά και μόνο κριτήρια και δεν παρέχει κανένα άλλο πλεονέκτημα. Αντίθετα τυχόν αστοχία, με αιτία το έδαφος θεμελίωσης, επισύρει σχεδόν πάντοτε μεγάλες συνέπειες.
 • Ποιος τότε αποφασίζει αν και σε ποια έκταση θα εκτελεστούν γεωτεχνικές έρευνες;
  Ο δομικός (στατικός) μηχανικός (αυτός που θα εκπονήσει την στατική μελέτη) κατ αρχή. Αυτός θα κρίνει αν το μέγεθος του έργου, σε συνάρτηση με τις πληροφορίες που έχει για την περιοχή θεμελίωσης, απαιτεί τέτοιες.
  Είναι επίσης αυτός που κατά την διάρκεια των εκσκαφών για την θεμελίωση του έργου θα αξιολογήσει (μόνος ή με την βοήθεια γεωτεχνικού) αν οι υποθέσεις που έγιναν ήταν βάσιμες (ή περίπου γιατί πάντοτε η κριτική αυτή γίνεται για το έδαφος που βρίσκεται πάνω από την στάθμη θεμελίωσης και με μόνη, εν γένει, την οπτική παρατήρηση) η θα εκτελέσει ενδεχομένως τοπικά μια βαθύτερη εκσκαφή ή θα ζητήσει πλήρη έρευνα.
  Είναι όμως πολύ πιθανό κατά την διάρκεια εκπόνησης της στατικής μελέτης (αν έτσι κριθεί) να ζητηθεί γεωτεχνική έρευνα. Τότε θα κληθεί γεωτεχνικός μηχανικός.
  Ο μηχανικός αυτός βασισμένος στις πληροφορίες που έχει από την περιοχή, την έκταση του έργου αλλά και άλλες πληροφορίες που θα έχει από τον δομικό (στατικό) μηχανικό θα συντάξει ένα πρόγραμμα ερευνών το οποίο αφού εκτελεστεί, θα αξιολογηθεί ώστε υπό μορφή οδηγιών, αριθμητικών παραμέτρων ή άλλων να εφαρμοστεί στη στατική μελέτη του έργου.