δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Τεχνικά Θέματα > Ευρωκώδικες
Ευρωκώδικες
 
Ένα μνημόνιο για τον EN 1998
Το παρόν κείμενο δεν έχει στόχο να εξηγήσει άλλα να συνοψίσει τον κανονισμό, σε κάποιον που τον έχει ήδη διαβάσει, περιλαμβάνοντας τα κυριότερα σημεία του μαζί με τα αντίστοιχα του Ε.Π. αλλά και, σε όσο είναι δυνατό, με τα κείμενα στα οποία ο κανονισμός παραπέμπει.
περισσότερα
Αναλυτική προσέγγιση στην διαδικασία υπολογισμού του Ε.Π. στην παράγραφο 4.2.3.2.(8) του EN 1998-1
Εφαρμογή του Εθνικού Προσαρτήματος στην 4.2.3.2.(8) EN 1998-1
περισσότερα