δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Ειδικές κατασκευές - Βιομηχανικά > Ανακατασκευή τμήματος σωληνογέφυρας ΕΛΔΑ
Ανακατασκευή τμήματος σωληνογέφυρας ΕΛΔΑ

ΕΡΓΟ:  Ανακατασκευή τμήματος σωληνογέφυρας ΕΛΔΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ: Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Μελέτη αντικατάστασης τμήματος 200μ περίπου της σωληνογέφυρας των Ελληνικών Διυληστηρίων Ασπροπύργου με τα βάθρα της μετά την ολοσχερή καταστροφή της από πρόσκρουση του πλοίου "La Guardia" τον Οκτώβριο του 1994. Το βάθος της θάλασσας στη θέση του έργου είναι από 6 έως 12μ και τα πρώτα 8 περίπου μέτρα του εδαφικού υλικού του πυθμένα είναι πολύ χαλαρά (ανίκανα να συγκρατήσουν το στέλεχος του γεωτρύπανου). Έτσι δόθηκε μεγάλη σημασία στην οριζόντια δυσκαμψία του έργου με δεδομένο ότι ένας πολύ οριζόντια εύκαμπτος φορέας θα φόρτιζε την σωληναρία η οποία διατάσσεται κατά πλάτος της διατομής. Η κατασκευή έχει ως ακολούθως:
  • Το έργο διατάσσεται ανάμεσα σε 2 τεχνητά νησιά τα οποία χρησιμεύουν για την παραβολή των πλοίων. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 180μ και το αρχικό έργο είχε ανοίγματα 20μ περίπου. Η νέα διάταξη επέβαλλε την διαφοροποίηση των θέσεων των βάθρων ώστε η έμπηξη των πασσάλων να μην βρει ως εμπόδια κατεστραμμένους πασσάλους από το παλαιό έργο. Τελικά τα ανοίγματα είναι10+8x20+10m. Μαζί με το έργο αυτό απαιτήθηκε η αντικατάσταση ενός ανοίγματος μετά το τεχνητό νησί μήκους 16μ πάνω στα παλαιά βάθρα του.
  • Τα νέα βάθρα αποτελούνται από 2 μεταλλικούς πασσάλους Φ813 με κλίση 1/5 κάθετα στο άνοιγμα. Οι πάσσαλοι γεμίζουν εσωτερικά με οπλισμένο σκυρόδεμα και συνδέονται με ένα κεφαλόδεσμο από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 1.5μ κυρίως για αύξησης της δυσκαμψίας των βάθρων.
  • Τα ανοίγματα είναι όλα τυπικά και αποτελούνται από 2 κύριες μη τυποποιημένες μεταλλικές δοκούς, ύψους 927mm, στις οποίες φέρονται (χωρίς σύνδεση) προκατασκευασμένες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για κατάστρωμα κυκλοφορίας. Εγκάρσια στο μεταλλικό φορέα διατάσσονται τυποποιημένες μεταλλικές δοκοί στις οποίες φέρονται οι σωλήνες του διυλιστηρίου.
Κατά την διάρκεια της κατασκευής υπήρξε συνεργασία για επίλυση τεχνικών θεμάτων του έργου.
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 1994-5
Κανονισμοί μελέτης: DIN, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...