δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Έλεγχοι μελετών > Caisson επέκτασης λιμένα Jorf Lasfar - Μαρόκο
Caisson επέκτασης λιμένα Jorf Lasfar - Μαρόκο

ΕΡΓΟ:  Επέκταση λιμένα Jorf Lasfar  - Μαρόκο.

ΠΕΛΑΤΗΣ: ARCHIRODON GROUP N.V.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ARCOdec - ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) Co. S.A.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Δομοστατικός έλεγχος τυπικού caisson με παράλληλους αναλυτικούς υπολογισμούς της μελέτης εφαρμογής που είχε συναχθεί από άλλη ανεξάρτητη μελετητική εταιρεία.
 
Το κρηπίδωμα του υπόψη έργου, φέρει γερανογέφυρα βαρέως τύπου, έχει ύψος 20.0m από τη στάθμη έδρασης του κιβωτίου με κατωτάτη ρηχία 6.5m από την ανωδομή.
 
Το caisson έχει κορμό κυλινδρικό εξωτερικής διαμέτρου 14.0m και πλάτος επιρροής στο κρηπίδωμα 15.00m. Η ανάλυση περιελάμβανε όλα τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας, όπως πλεύση, έλεγχος SLS και ULS καθώς και σεισμό με επιτάχυνση εδάφους 0.17g  
 
Η ανάλυση ήταν λεπτομερής με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων και λεπτομερή παρουσίαση των υπολογιζόμενων οπλισμών σε κλίμακα 1:50 σε κάθε στάδιο (πλεύση, λειτουργία SLS, λειτουργία ULS, σεισμός) αλλά και την γενική περιβάλλουσα τους.  
 
Ο έλεγχος περιελάμβανε επίσης σχετική έκθεση με σχολιασμό, προτάσεις, τεχνική υποστήριξη καθώς και αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων.
 
Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί.
 
Χρόνος μελέτης: 2012
Κανονισμοί μελέτης: EN 1990

    Δείτε
   Επίσης...