δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Οριστική μελέτη γέφυρας στα Μητάτα Κυθήρων
Οριστική μελέτη γέφυρας στα Μητάτα Κυθήρων

ΕΡΓΟ:  Οριστική μελέτη γέφυρας στα Μητάτα Κυθήρων


ΠΕΛΑΤΗΣ: Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Οριστική μελέτη γέφυρας για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αρωνιάδικα-Μητάτα-Φράτσια νήσου Κυθήρων συνολικού μήκους 45μ. και πλάτους 7.75m, από οπλισμένο σκυρόδεμα επί φρεατοπασσάλων.
Ο λόγος αποκατάστασης της οδού ήταν μια κατολίσθηση η οποία παρέσυρε μεγάλο τμήμα του καταστρώματος της.
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 2009
Κανονισμοί μελέτης: ΕΝ 1990

    Δείτε
   Επίσης...