δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Ειδικές κατασκευές - Βιομηχανικά > Εξέδρα παραβολής τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών Βασιλικό - Κύπρος
Εξέδρα παραβολής τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών Βασιλικό - Κύπρος

ΕΡΓΟ:  Εξέδρα παραβολής πλοίων τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών Βασιλικό - Κύπρος.

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Υποστήριξη του εργοταξίου σε διάφορα κατασκευαστικά θέματα όπως:
  • Μελέτη διάταξης δοκιμής πασσάλου Φ1200x22 S355 σε θάλασσα και Φ800 C35/37 στην ξηρά. Η διάταξη είχε την ικανότητα ανάληψης ονομαστικού (πραγματικού) φορτίου 7000kN για την δοκιμή του πασσάλου σε θλίψη και 3600kN για την δοκιμή σε εφελκυσμό καθώς και σημαντικές ανοχές στη τελική θέση των πασσάλων.
  • Μελέτη μεταλλικού διαδρόμου πρόσβασης μήκους 18μ
  • Μελέτη αναρτημένου μεταλλικού ικριώματος για την κατασκευή των κεφαλόδεσμων στην θάλασσα.
  • Μελέτη διαφόρων μεταλλικών διατάξεων ανύψωσης μεγάλων φορτίων.
  • Μελέτη ανύψωσης και έδρασης μεγάλων προκατασκευασμένων στοιχείων πάνω σε μεταλλικούς πασσάλους στη θάλασσα. 
  • Διάφορες οπλιστικές διατάξεις κ.α.
 
Το έργο αποτελείται από εξέδρες παραβολής και πρόσβασης πλοίων με προϊόντα πετρελαίου μήκους πει τα 1.8 km  ιδιοκτησίας της VTTV.
 
Το έργο ολοκληρώθηκε.
 
Χρόνος μελέτης: 2012-3
Κανονισμοί μελέτης: EN 1990

    Δείτε
   Επίσης...