δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Έλεγχοι μελετών > Έλεγχος "ΠΑΝΘΕΟΝ ΠΛΑΖΑ" στη Λάρισα
Έλεγχος "ΠΑΝΘΕΟΝ ΠΛΑΖΑ" στη Λάρισα

ΕΡΓΟ:  Έλεγχος "ΠΑΝΘΕΟΝ ΠΛΑΖΑ" στη Λάρισα

ΠΕΛΑΤΗΣ: LARISSA DEVELOPMENT OF SHOPPING CENTRES SA (a Sonae Sierra company)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Έλεγχος στατικής μελέτης του έργου. Ο έλεγχος περιλάμβανε:
 • Παραδοχές των μελετών και συμβατότητα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
 • Φόρτια και προσομοίωση των κατασκευών.
 • Παραδοχές θεμελίωσης με βάσει την γεωτεχνική μελέτη.
 • Έλεγχος αποτελεσμάτων μελέτης στη βάσει απλών υπολογισμών και της εμπειρίας.
 • Εφαρμογή αποτελεσμάτων στατικών υπολογισμών στα σχέδια.
 • Έλεγχος σχεδίων, συμβατότητα με τους υπολογισμούς και την προσομοίωση, κατασκευασιμότητα, εφαρμοστέοι κανονισμοί.
 • Παρουσίαση μελέτης, περιεχόμενα.
 
Τα έργα που ελέχθησαν είναι (οπλισμένο σκυρόδεμα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά):
 1. Κτίριο 07, Υπόγειο, δάπεδο υπογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 2x625=1250m2
 2. Κτίριο 08, Υπόγειο, δάπεδο υπογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 2x670=1340m2
 3. Κτίριο 09, Υπόγειο, δάπεδο υπογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 2x630=1260m2
 4. Κτίριο 11, Υπόγειο, δάπεδο υπογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 2x440=  880m2
 5. Κτίριο 12, Δάπεδο ισογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 1030m2
 6. Κτίριο 13, Δάπεδο ισογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 680m2
 7. Κτίριο 14, Δάπεδο ισογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 1500m2
 8. Κτίριο 15, Υπόγειο, δάπεδο υπογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 2x780=1540m2
 9. Κτίριο 16, Υπόγειο, δάπεδο υπογείου και ισόγειο. Εμβαδόν 2x1090=2180m2
 10. Κτίριο 19, Υπόγειο, δάπεδο υπογείου. Εμβαδόν 1150m2
 11. Κλειστή υπόγεια δεξαμενή χωρητικότητας 550m3
 12. Υπόγειος διάδρομος διασύνδεσης κτιρίων διατομής 3.10x3.70 και συνολικού μήκους 145m.
 13. Υαλοστάσιο κεντρικής εισόδου (έλεγχος υαλοπινάκων). Διαστάσεων σε όψη 20.4x10.9(ύψος) το οποίο  περιλαμβάνει και οριζόντια τμήματα συνολικής επιφάνειας 30m2
 14. Διάφορα τυπικά σχέδια μεταλλικών κατασκευών.
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 2007-8
Κανονισμοί μελέτης: DIN,ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...