δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Έλεγχοι μελετών > Έλεγχος μελετών στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Ε65
Έλεγχος μελετών στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Ε65

ΕΡΓΟ:  Έλεγχος μελετών στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Ε65

ΠΕΛΑΤΗΣ: κ/ξ «SCOTT WILSON LTD – ΟΜΕΚ  Α.Ε. Α/Ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Έλεγχο  σημαντικού αριθμού  μελετών τεχνικών έργων στον αυτοκινητόδρομο Ε65:
 • Οριστική μελέτη τεχνικού ΤΕ3 (κόμβος Λαμίας) συνολικού μήκους 365μ από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων.
 • Οριστική μελέτη 2 γεφυρών συνολικού μήκους 90 και 110m αντιστοίχως στο κόμβο Λαμίας στο κλάδο  ΑΒ2 από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων.
 • Οριστική μελέτη χαραδρογέφυρας στη ΧΘ 24+700 από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 2x70μ.
 • Οριστική μελέτη χαραδρογέφυρας στη ΧΘ 25+365 από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 2x140μ.
 • Οριστική μελέτη 2 γεφυρών στη Χ.Θ. 39+419 Α/Ο και παράπλευρης οδού μήκους εκάστη 30m  από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων.
 • Οριστική μελέτη γέφυρας ΧΘ 55+315 από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 2x148μ.
 • Οριστική μελέτη γεφυρών Γ007 και Γ008 στις ΧΘ 72+697 και ΧΘ 75+910 υπερστατικών από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 71μ εκάστη.
 • Οριστική μελέτη γέφυρας Γ29Α στη ΧΘ 105+982 υπερστατικής από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 71μ.
 • Οριστική μελέτη γέφυρας Γ036 στη ΧΘ 112+728 υπερστατικής από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 85μ
 • Οριστική μελέτη γέφυρας Γ043 στη ΧΘ 122+998 υπερστατικής από προεντεταμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 68μ.
 • Οριστική μελέτη γέφυρας ΑΔ 43 στη ΧΘ 131+475 υπερστατικής από προεντεταμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 110μ.
 • Οριστική μελέτη γέφυρας ΑΔ 43β στη ΧΘ 132+421 υπερστατικής από προεντεταμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 79μ.
 • Οριστική μελέτη γέφυρας στη ΧΘ 143+900 από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 2x57μ
 • Οριστική μελέτη γέφυρας στη ΧΘ 144+350 από προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων συνολικού μήκους 2x80μ
 • Οριστική μελέτη κοιλαδογέφυρας στη ΧΘ 161+474 από προεντεταμένο σκυρόδεμα επι φρεάτων συνολικού μήκους 2x320μ.
 • Οριστικές μελέτες κάτω διαβάσεων αυτοκινητοδρόμου.
 • Οριστικές μελέτες πασαλλότοιχων.
 • Οριστικές μελέτες μικρών τεχνικών
 
 
Το έργο είναι σε εξέλιξη
 
Χρόνος μελέτης: 2010-
Κανονισμοί μελέτης: DIN,ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...