δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Τεχνικά Θέματα > Ευρωκώδικες >Ένα μνημόνιο για τον EN 1998
Ένα μνημόνιο για τον EN 1998

Αν και ο καινούργιος ευρωπαϊκός αντισεισμικός κανονισμός είναι ένα σύγχρονο κείμενο έχει ένα θέμα μεγάλης έκτασης και συνεχών αναφορών σε άλλα κείμενα που τον κάνουν λίγο δύσχρηστο. Τούτο ξεκίνησε κυρίως από προσωπική εμπειρία αφού, αν και διάβαζα ξανά και ξανά τον κανονισμό, πάντα έμενε μια απορία (του τύπου "... που το είχα δει κάπου το έλεγε..."  κτλ).

Το παρόν κείμενο δεν έχει στόχο να εξηγήσει άλλα να συνοψίσει τον κανονισμό, σε κάποιον που τον έχει ήδη διαβάσει, περιλαμβάνοντας τα κυριότερα σημεία του μαζί με τα αντίστοιχα του Ε.Π. αλλά και, σε όσο είναι δυνατό, με τα κείμενα στα οποία ο κανονισμός παραπέμπει.

Ας ληφθεί υπόψη ότι το κείμενο είναι υπό εκπόνηση, άρα δεν είναι τελικό, και ότι το Ε.Π. είναι στη βάση των προσωρινών που δημοσίευσε ο ΕΛΟΤ πριν τα επιχρυσώσει.

Κάθε σχόλιο ή παρατήρηση ευπρόσδεκτα στην διεύθυνση info@diolkos-eng.gr

Όλο το κείμενο σε μορφή pdf .