δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Επισκευή γέφυρας Ποσειδωνίας
Επισκευή γέφυρας Ποσειδωνίας

ΕΡΓΟ:  Επισκευή βορείου μεσόβαθρου γέφυρας Ποσειδωνίας

ΠΕΛΑΤΗΣ: Τρίτων Σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Η γέφυρα Ποσειδωνίας είναι μια γέφυρα 3 ανοιγμάτων, στην δυτική είσοδο του Ισθμού της Κορίνθου, της οποίας το μεσαίο τμήμα μπορεί να βυθίζεται ώστε να ανοίγει ο δίαυλος στην ναυσιπλοΐα.
Το 1993, μετά από πρόσκρουση διερχόμενου πλοίου στο βόρειο μεσόβαθρο καταστράφηκε ένας πάσσαλος του.
Το μεσόβαθρο ενισχύθηκε με 2 κεκλιμένους με κλίση 1/10 πασσάλους Φ860, από οπλισμένο σκυρόδεμα και ένα κεφαλόδεσμο που συνδέθηκε με το υφιστάμενο .
Πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής (σύνδεσης του νέου κεφαλόδεσμου με τον υφιστάμενο) έγιναν μετρήσεις για την μεταθετότητα του κεφαλόδεσμου.
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 1993-4
Κανονισμοί μελέτης: DIN, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...