δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Εθνική οδός Προκόπι - Πήλι - Βλάχια
Εθνική οδός Προκόπι - Πήλι - Βλάχια

ΕΡΓΟ:  Μελέτες γεφυρών Οδού Προκόπι - Πήλι - Βλάχια

ΠΕΛΑΤΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Οριστικές μελέτες γεφυρών για την νέα οδό.
  • Ρέμα στη Χ.Θ. 3+554.22. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 10.0μ και συνολικού πλάτους 14.0m. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
  • Ρέμα στη Χ.Θ. 9+067.08. Πλαίσιο ενός ανοίγματος καθαρού ορθού ανοίγματος 15.0μ και συνολικού πλάτους από 14.6m έως 17.5m. Οπλισμένο σκυρόδεμα, θεμελίωση με πασσάλους.
 
Το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί.
 
Χρόνος μελέτης: 2004-5
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072, ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...