δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Γέφυρα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως
Γέφυρα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως

ΕΡΓΟ:  Οριστική μελέτη γέφυρας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

ΠΕΛΑΤΗΣ: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Η μελέτη εκπονήθηκε έως το στάδιο της οριστικής μελέτης και πρόκειται για την μια από τις γέφυρες που απαιτούνται για την δημιουργία ανισόπεδου κόμβου άνω διάβασης των υφισταμένων σιδηροδρομικών γραμμών και σύνδεση της οδού Κωνσταντινουπόλεως με την οδό Δηλιγιάννη  δίπλα από το Σ.Σ. Αθηνών, αμέσως μετά την γέφυρα κάτω διάβασης της Λένορμαν. Το έργο είναι τμήμα των εργασιών αναβάθμισης του Σ.Σ. Αθηνών.
Η γέφυρα αποτελείται από δύο κλάδους σε οριζοντιογραφικά καμπύλη. Ο φορέας κάθε κλάδου είναι πλαίσιο τριών ανοιγμάτων με στατικό ύψος 1.25m και ανοίγματα:
Αριστερός κλάδος:       L=16.18+29.97+22.28=68.43m, πλάτος διατομής 9.95m
Δεξιός κλάδος:             L=17.54+30.03+20.98=68.55m, πλάτος διατομής 9.95m
Τα βάθρα κάθε κλάδου είναι μονόστηλα κυκλικής διατομής και η θεμελίωση γίνεται σε πασσάλους Φ100
 
Το έργο δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη.
 
Χρόνος μελέτης: 2003-4
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...