δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Γέφυρες στη σιδ. γραμμή Κορινός - Αιγίνιο
Γέφυρες στη σιδ. γραμμή Κορινός - Αιγίνιο

ΕΡΓΟ:  Οριστικές μελέτες γεφυρών στην σιδηροδρομική γραμμή Κορινός - Αιγίνιο.

ΠΕΛΑΤΗΣ: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Εκπόνηση οριστικών μελετών σιδηροδρομικών γεφυρών για διπλή γραμμή ως ακολούθως:
  • Ρέμα στη Χ.Θ. 1+637. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ανοίγματος 10.00m και πλάτους διατομής 11.70m. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
  • Ρέμα Αγ. Γεωργίου στη Χ.Θ. 4+128. Ένα άνοιγμα απλά εδραζόμενο με καθαρό ορθό άνοιγμα 14.0m, γωνία λοξότητας 700 και πλάτους διατομής 11.70m. Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί με επί τόπου πλάκα καταστρώματος, συνολικού στατικού ύψους 1.40m, επιφανειακή θεμελίωση. Κατά την φάση κατασκευής τροποποίηση της προέντασης της δοκού για κλίνη προέντασης.
  • Ρέμα στη Χ.Θ. 5+981. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ανοίγματος 10.00m, καθαρού ύψους 10.70m και πλάτους διατομής 11.70m. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση
  • Τροποποίηση προέντασης για την γέφυρα στη Χ.Θ. 15+548.84. Δοκός συνολικού μήκους 25.40m συνδυασμός προέντασης σε κλίνη και μεταγενέστερης σύνδεσης
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 1991-3
Κανονισμοί μελέτης: DS804, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...