δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Οικοδομικά έργα > Ιατρική σχολή Λάρισας
Ιατρική σχολή Λάρισας

ΕΡΓΟ Συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την Ιατρική σχολή Λάρισας

ΠΕΛΑΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Προμελέτη του έργου για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Το έργο της προσφοράς ήταν από οπλισμένο σκυρόδεμα και είχε έκταση:
  1. Υπόγειο : 7900m2 σε κκάτοψη
  2. Ισόγειο  : 19300m2 σε κάτοψη μέσα στο οποίο περιλαμβάνονταν αμφιθέατρο η κύρια αίθουσα του οποίου είχε διαστάσεις 22x45m2
  3. Α όροφος: 10000m2 σε κάτοψη
  4. B όροφος: 5100m2 σε κάτοψη.
Σύνολο έργου 42000m2 περίπου.
 
Η θεμελίωση προβλέπονταν σε εσχάρες πεδιλοδοκών, το όλο έργο μελετήθηκε σε χρονικό διάστημα 5 ημερών και σχεδιάστηκε σε cad (autocad) με τον εξοπλισμό της εποχής (πχ VGA οθόνες 12").
 
Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βράβευσε άλλη μελέτη όμως η στατική μελέτη της πρότασης που συμμετείχε το γραφείο μας έλαβε την καλύτερη κριτική.
 
 
Χρόνος μελέτης: 1993
Κανονισμοί μελέτης: ΕΚΩΣ, ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...