δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Κόμβος Ωραιόκαστρου στη Λαγκαδά
Κόμβος Ωραιόκαστρου στη Λαγκαδά

ΕΡΓΟ:  Κόμβος Ωραιόκαστρου στη Λαγκαδά - Θεσσαλονίκη

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΒΑΣΙΣ ΣΥΣΜ Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Προμελέτη 2 γεφυρών του κόμβου:
 
Γέφυρα Τ11 κλάδου 6.
Πλαίσιο 4 ανοιγμάτων σε κυκλικά μονόστηλα βάθρα. Η γέφυρα σε κάτοψη αποτελείται από ένα ευθύγραμμο τμήμα και ένα τόξο κύκλου R=40m με επίκεντρη γωνία 1070. Ο φορέας είναι μια πλακοδοκός με στατικό ύψος 1.5m, ανοίγματα L=22.75+35.00+35.00+22.75=115.5m και πλάτος 10.5m. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, θεμελίωση σε φρεατοπασσάλους Φ100.
 
Γέφυρα Τ12 κλάδου 5.
Πλαίσιο 3 ανοιγμάτων σε κυκλικά μονόστηλα βάθρα. Η γέφυρα σε κάτοψη αποτελείται από ένα ευθύγραμμο τμήμα και ένα τόξο κύκλου R=60m με επίκεντρη γωνία 340 περίπου. Ο φορέας είναι μια πλακοδοκός με στατικό ύψος 1.5m, με ανοίγματα L=18.95+28.00+18.95=65.9m και πλάτος 11.0m. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, θεμελίωση σε φρεατοπασσάλους Φ100.
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 2002
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...