δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Οικοδομικά έργα > Κτίριο τμήματος Επιστημών Πολυτεχνείου Κρήτης
Κτίριο τμήματος Επιστημών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΡΓΟ Κτίριο τμήματος Επιστημών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΕΛΑΤΗΣ: Γραφείο Ιωάννη Μάλλιαρη
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:. Γραφείο Ιωάννη Μάλλιαρη                                                    

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Προχωρημένη οριστική  μελέτη (στάδιο εφαρμογής χωρίς αναπτύγματα οπλισμών) για διαγωνισμό μελέτη - κατασκευή, για λογαριασμό της Ι.Γ.ΚΟΡΟΤΖΗΣ Α.Ε.
Το τμήμα επιστημών αποτελείται από 5 επιμέρους ανεξάρτητα κτίρια ένα πυρήνα με δύο εκατέρωθεν πτέρυγες, ένα αμφιθέατρο και ένα κτίριο εισόδου.
Το γραφείο εκπόνησε την μελέτη του έργου σε συνεργασία με το γραφείο Ι Μάλλιαρη και ανέλαβε την μελέτη του πυρήνα, του αμφιθεάτρου και του κτιρίου εισόδου. Η αρχιτεκτονική μελέτη ήταν δεδομένη για τον διαγωνισμό. Οι μελέτες που εκπονήθηκαν ήταν:
  • Πυρήνας: Κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος που συνίσταται από δύο ορθογώνια 40x40m2 περίπου και 45x17m2 τοποθετημένα κεντρικά σε ένα κυκλικό πυρήνα διαμέτρου 28m και στραμμένα κατά 22.50. Το συνολικό εμβαδό  του κτιρίου είναι 8000m2 το οποίο αναπτύσσεται σε επτά συνολικά στάθμες. Οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάκες δοκιδωτές.
  • Αμφιθέατρο: Έχει κάτοψη 500m2 περίπου και ανοίγματα πλαισίων 16.5m. Το κτίριο έχει, εκτός της στέγης του, δύο επιπλέον εσωτερικές στάθμες. Οπλισμένο σκυρόδεμα, πλαίσια, εσχάρα δοκών.
  • Κτίριο εισόδου. Μονώροφο κτίριο επιφάνειας περί τα 450m2 με ένα γεφύρωμα πρόσβασης μήκους 25m και πλάτους από 7.5m έως 4.0m. Οπλισμένο σκυρόδεμα
 
Η προσφορά της εταιρείας ήρθε δεύτερη.
 
Χρόνος μελέτης: 1994
Κανονισμοί μελέτης: ΕΚΩΣ, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...