δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Δομικά τμήματα λιμενικών έργων > Λιμένας Ηγουμενίτσας (επέκταση γ φάσης)
Λιμένας Ηγουμενίτσας (επέκταση γ φάσης)

ΕΡΓΟ:  Λιμένας Ηγουμενίτσας (επέκταση γ φάσης)


ΠΕΛΑΤΗΣ: κ/ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τροποποίηση της στατικής μελέτης των κυψελωτών κιβωτίων για την ένταξη τους στα μηχανήματα προκατασκευής της κοινοπραξίας. Οι εργασίες της μελέτης περιλαμβάνουν:

  1. Στατική μελέτη και κατασκευαστικά σχέδια για δύο διαφορετικά τυπικά κυψελωτά κιβωτία:
    • Κρηπιδότοιχου στο τμήμα ΑΒ (τύπος C1)
    • Κρηπιδότοιχου στα τμήματα ΔΕ, ΕΖ,ΖΗ,ΗΘ & ΙΚ (τύπος C2)
  2. Αναθεώρηση των λιμενικών σχεδίων της  μελέτης του λιμένα
  3. Πρόσθετες προσωρινές εργασίες έδρασης ενός γερανού τύπου a Liebherr 110 tower crane (36m ύψος / 50m boom) πάνω σε υφιστάμενη ανωδομή του λιμένα. Τα πρόσθετα από τον γερανό φορτία, μαζί με το κινητό και το έρμα του, είναι 880kN με ροπή 1390kNm

 Το έργο, αναφορικά με το δομικό του τμήμα, έχει κατασκευαστεί

Χρόνος μελέτης: 2018

Κανονισμοί μελέτης: ΕΚΩΣ, ΝΕΑΚ, EN1990, BS6349

    Δείτε
   Επίσης...