δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Δομικά τμήματα λιμενικών έργων > Λιμένας Πατρών 3a Τμήμα α’ φάσης
Λιμένας Πατρών 3a Τμήμα α’ φάσης

ΕΡΓΟ:  Λιμένας Πατρών 3a Τμήμα α’ φάσης

ΠΕΛΑΤΗΣ: «Κοινοπραξία λιμένα Πάτρας» κ/ξ ΤΕΡΝΑ ΑΤΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Τροποποίηση της στατικής μελέτης των κυψελωτών κιβωτίων με βασική τροποποίηση του μήκους των από 20,9μ σε 29.9μ. Οι εργασίες της μελέτης περιλαμβάνουν:
 
  1. Στατική μελέτη και κατασκευαστικά σχέδια για τρία διαφορετικά τυπικά κυψελωτά κιβωτία:
  • Κυματοθραύστη (τύπος 2). Στη μελέτη αυτή συντάχθηκαν αναλυτικοί υπολογισμοί και κατασκευαστικά σχέδια στην βάση των γενικών παραδοχών της συμβατικής μελέτης και σχεδιασμό προσαρμοσμένο με τις ιδιαιτερότητες του εξοπλισμού της κοινοπραξίας με βελτιστοποίηση του κόστους εργασίας.
  • Κρηπιδότοιχου (τύπος 3). Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται αναλυτικοί υπολογισμοί και κατασκευαστικά σχέδια στην λογική των όσων περιγράφονται για τον κυματοθραύστη.
  • Κρηπιδότοιχου στο τμήμα Α13-Α13' (τύπος 4 και 4α). Στο τμήμα μελετήθηκε ένα κιβώτιο και μια παραλλαγή του με μήκος 20.5μ και τυποποίηση όπως αυτό του τύπου 3.
  1. Ανασύνταξη της στατικής μελέτης των ανωδομών του λιμένα
  2. Ενημέρωση των επηρεαζόμενων λιμενικών σχεδίων
  3. Μελέτη και σχεδίαση των τροποποιήσεων του πλωτού ολισθαίνοντα μεταλλότυπου προκατασκευής περιλαμβανομένων και όλων των βοηθητικών διατάξεων (δάπεδα, τροχιά επίσκεψης, κτλ). Η μελέτη αυτή συντάχθηκε βασιζόμενη σε μερικά μόνο σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας και από επιτόπου μετρήσεις.
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία σε ότι αφορά τις τροποποιήσεις του πλωτού μεταλλότυπου προκατασκευής. Η κατασκευή του δομικού τμήματος του λιμένα (κυψελωτά κιβώτια και ανωδομές) έχει δρομολογηθεί.
 
Χρόνος μελέτης: 2013
Κανονισμοί μελέτης: ΝΕΑΚ, EN1993-1

    Δείτε
   Επίσης...