δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Δομικά τμήματα λιμενικών έργων > Λιμένας Θεσσαλονίκης
Λιμένας Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΟ:  Επέκταση του εμπορικού λιμένα Θεσσαλονίκης

ΠΕΛΑΤΗΣ: κ/ξ ΑΔΚ A.E. - Ρογκάν και συνεργάτες Α.Ε. - Τρίτων Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Σύνταξη του δομικού τμήματος της μελέτης των από οπλισμένο σκυρόδεμα ανωδομών με όλα τα βοηθητικά έργα (πρόπλακες, φρεάτια, οχετοί, πλάκες προσβάσεως κτλ), των από οπλισμένο σκυρόδεμα κυψελωτών κιβωτίων (Caisson) για την υποδομή του λιμένα και μελέτη, για τους δύο προβλήτες, της υποδομής τροχιών γερανογεφυρών βαρέως τύπου.
  • Προβλέπονται δύο τύπων ανωδομές για τους αντίστοιχους προβλήτες. Οι ανωδομές κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω στα κιβώτια της υποδομής με χρήση πρόπλακων και φέρουν τροχιές γερανογεφυρών, μια για τον προβλήτα 26 και δύο για τον 24. Περιλαμβάνονται επίσης πλάκες πρόσβασης των τροχιών στις θέσεις αρμών των κρηπιδωμάτων.
  • Τα κυψελωτά κιβώτια (Caisson) έχουν διαστάσεις σε κάτοψη 27.7x14.0m, ύψη για τον προβλήτα 26, 16.8m και 12.60 (συναρμογή με το υφιστάμενο έργο) και για τον προβλήτα 24, 16.80m (διαφορετικό από το του 26 λόγω φορτίων). Τα κυψελωτά κιβώτια είναι χωρισμένα σε 2 σειρές κυψέλες από 6 κυψέλες η σειρά.
  • Η γερανογέφυρα του προβλήτα 26 έχει για την πίσω τροχιά της χωριστή υποδομή (λόγω μεγάλης απόστασης). Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει μια δοκό εδράσεως η οποία φέρεται πάνω σε ένα κεφαλόδεσμο πασσάλων και συνδέεται με την ανωδομή του προβλήτα. Το όλο έργο επιλύει τα οξυμένα προβλήματα διαφορικών καθιζήσεων που μπορεί να υπάρξουν, λόγω ιδιαίτερα ενδόσιμου εδάφους θεμελίωσης.
 
Το έργο δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη.
 
Χρόνος μελέτης: 1997-8
Κανονισμοί μελέτης: ΕΚΩΣ, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...