δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Έλεγχοι μελετών > Λιμένας Τούρλος της Μυκόνου
Λιμένας Τούρλος της Μυκόνου

ΕΡΓΟ:  Λιμένας Τούρλος Μυκόνου

ΠΕΛΑΤΗΣ: Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε..
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Γραφείο αρχιτέκτονα Δ. Αυγουστίνου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Α. Σύνταξη του δομικού τμήματος της μελέτης γέφυρας πρόσβασης της νησίδας του λιμένα καθώς και των από οπλισμένο σκυρόδεμα κυψελωτών κιβωτίων (caisson) για την υποδομή του λιμένα. Υποστήριξη της Τρίτων ΕΠΕ για τον δομικό έλεγχο των από την κατασκευάστρια του έργου εταιρεία υποβαλλομένων μελετών και άλλα θέματα δομοστατικού αντικειμένου.
  • Η γέφυρα πρόσβασης νησίδας έχει συνολικό μήκος 43.65m και πλάτος 37.55μ λοξή με γωνία 560. Αποτελείται από 4 τυπικά μερικώς προκατασκευασμένα αμφιέριστα ανοίγματα και έχει στο κατάστρωμα της πολύπλοκες διαμορφώσεις (πεζοδρόμια, κατάστρωμα κυκλοφορίας και ανοίγματα). Σχεδιασμένη για βαριά κυκλοφορία.
  • Τα κυψελωτά κιβώτια (caisson) έχουν διαστάσεις 17.3x9.25m κατασκευάστηκαν από πλωτό συγκρότημα και ποντίστικαν στη θέση του έργου.
Β. Μελέτη κτιριακών συγκροτημάτων συνολικής έκτασης περί τα 4500τ.μ., μιας υπόγειας σήραγγας (με την μέθοδο cut and cover) συνολικού μήκους περί τα 400μ και τοίχων αντιστήριξης.
 
Το έργο:
               Α. Eχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
               Β. Υπό εκπόνηση.
 
Χρόνος μελέτης:         Α.1992-7
                                       Β. 2011-2
Κανονισμοί μελέτης:   Α. DIN, ΝΕΑΚ
                                         Β. ΕΑΚ, ΕΚΩΣ

    Δείτε
   Επίσης...