δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Μελέτες γεφυρών αυτ/δρόμου Αθηνών - Λαμίας
Μελέτες γεφυρών αυτ/δρόμου Αθηνών - Λαμίας

ΕΡΓΟ:  Μελέτες γεφυρών αυτοκινητοδρόμου Αθηνών - Λαμίας

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ - ΠΑΘΕ) / AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Γραφείο Σ. Πηλίτσης, Α. Πρέζα, Δ. Τόλης και συν, Τ.Ο.Μ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Μελέτες γεφυρών για τον νέο αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Σκάρφεια - Λαμία ως ακολούθως:
 
  • Προμελέτη γέφυρας κόμβου Μπράλλου Χ.Θ. 19+281. Αμφιέριστη, σε πασσάλους με καθαρό άνοιγμα 21.5m και συνολικό πλάτος 34.90m. Ανωδομή πλάκα με κενά στατικού ύψους 1.00m από προεντεταμένο σκυρόδεμα, πάσσαλοι 2 σειρές Φ100 ανά ακρόβαθρο.
  • Προμελέτη γέφυρας κόμβου Ανθίλης Χ.Θ. 26+228. Πλαίσιο προεντεταμένου σκυροδέματος, συνεχές 9 ανοιγμάτων με κιβωτοειδή ακρόβαθρα και φορείς πρόσβασης. Τα μήκη των ακρόβαθρων με τα ανοίγματα πρόσβασης είναι 20.00μ από κάθε άκρο από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το όλο έργο αναλύεται στα ακόλουθα (μαζί με τα ακρόβαθρα) L=20.0+4.0+18.0+20.0+22.0+27.0+2x34.0+27.0+5.0+20.0=20.0+191.0+20.0=231.0m. Το πλάτος του καταστρώματος είναι 13.5m αποτελείται από 2 πλακοδοκούς με στατικό ύψος 1.40m. Τα μεσόβαθρα είναι δίστηλα κυκλικής διατομής. Η θεμελίωση γίνεται σε πασσάλους Φ120 σε ιδιαίτερα δυσμενές έδαφος.
  • Συμμετοχή στην οριστική μελέτη της γέφυρας του αυτοκινητόδρομου στον ποταμό Σπερχειό Χ.Θ. 21+482. Στη μελέτη αυτή σχεδιάστηκε η προένταση της ανωδομής. Η γέφυρα έχει 3 ανοίγματα με μήκη 29.3+30.6+29.3=89.2m, πλάτος 2x 17.71m, γωνία λοξότητας 750 και στατικό ύψος 1.60m συνολικά. Αποτελείται από προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς (που προεντείνονται σε κλίνη  και σε μία φάση) με επιτόπου συνεχή πλάκα καταστρώματος.
 
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία, με εξαίρεση την γέφυρα του κόμβου Ανθίλης.
 
Χρόνος μελέτης: 2002-6
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...