δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Μελέτες γεφυρών Ιόνιας Οδού στην παράκαμψη Αγρινίου
Μελέτες γεφυρών Ιόνιας Οδού στην παράκαμψη Αγρινίου

ΕΡΓΟ:  Μελέτες γεφυρών Ιόνιας Οδού στην παράκαμψη Αγρινίου
 

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Προμελέτες και προκαταρκτικές μελέτες γεφυρών για την παράκαμψη Αγρινίου στον νέο αυτοκινητόδρομο.
 
Προμελέτες
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου Χ.Θ. 6+116. Γέφυρα δύο ανοιγμάτων απλά εδραζόμενων με ανοίγματα 9.5+37.5=47.0m, πλάτους 8.0m, με στατικό ύψος 1.60m,   από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Επιφανειακή θεμελίωση.
 • Κάτω διάβαση αγροτικής οδού στη Χ.Θ. 10+442. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 8.0μ, γωνία λοξότητας 830 και συνολικού μήκους 37.0μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Κάτω διάβαση αγροτικής οδού στη Χ.Θ. 10+809. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 8.0μ, γωνία λοξότητας 910  έως 530, σε οριζοντιογραφική καμπύλη R=50m και συνολικού μήκους 33.5μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου Χ.Θ. 14+020. Γέφυρα ενός ανοίγματος απλά εδραζόμενο με μήκος 34.5m, πλάτους 8.0m, με στατικό ύψος 1.5m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Επιφανειακή θεμελίωση.
 • Κάτω διάβαση αγροτικής οδού στη Χ.Θ. 14+987. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 8.0μ, γωνία λοξότητας 880 και συνολικού μήκους 39.7μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Γέφυρα κάτω διάβασης 2 αγροτικών οδών και της τάφρου του υπεχειλιστή του φράγματος Οζερού στη Χ.Θ. 25+571. Γέφυρα τριών ανοιγμάτων απλά εδραζόμενων με συνεχή την πλάκα άνω πέλματος και  με μήκος 18.55+29.90+18.55=67.00m, πλάτους 27.0m, με στατικό ύψος 1.4m, πλάκα με κενά από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Θεμελίωση σε πασσάλους Φ120.
 • Γέφυρα κάτω διάβασης 2 αγροτικών οδών και ενός ρέματος στη Χ.Θ. 30+558. Γέφυρα ενός ανοιγμάτος απλά εδραζόμενου και  με μήκος 36.0m, πλάτους 27.0m, με στατικό ύψος 1.6m, πλάκα με κενά από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Θεμελίωση σε πασσάλους Φ120.
 • Άνω διάβαση παλαιάς εθνικής οδού στη  Χ.Θ. 33+625. Γέφυρα ενός ανοίγματος απλά εδραζόμενο με ορθό μήκος 34.4m, γωνία λοξότητας 470, πλάτους 17.0m, με στατικό ύψος 1.8m, πλάκα με κενά από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Θεμελίωση σε πασσάλους Φ100.
 
Προκαταρκτικές
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου Χ.Θ. 5+196. Γέφυρα συνολικού μήκους L=17.3+33.4+17.3=68.0m, πλάτους 8.5m από προεντεταμένο σκυρόδεμα.
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου Χ.Θ. 8+850. Γέφυρα συνολικού μήκους L=36+9=47m, πλάτους 8.5m από προεντεταμένο σκυρόδεμα.
 • Κάτω διάβαση αγροτικής οδού στη Χ.Θ. 9+391. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 8.0μ, γωνία λοξότητας 800 και συνολικού μήκους 31.6μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 
Το έργο κατασκευάστηκε και έχει ενταχθεί στα νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ιωνίας Οδού.
 
Χρόνος μελέτης: 1996-9
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...