δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Μελέτες γεφυρών νέας εθνικής οδού Χάνια - Κροκεές - Μονεμβάσια
Μελέτες γεφυρών νέας εθνικής οδού Χάνια - Κροκεές - Μονεμβάσια

ΕΡΓΟ:  Μελέτες γεφυρών νέας εθνικής οδού Χάνια - Κροκεές - Μονεμβάσια

ΠΕΛΑΤΗΣ: Γραφείο Γ. Χατζηστεργίου και συνεργάτες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Προμελέτες και οριστικές μελέτες γεφυρών για την νέα εθνική οδό, στα πλαίσια συνεργασίας με το γραφείο Γ. Χατζηστεργίου και συνεργάτες. Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν περιελάμβαναν πλήρη σχεδιασμό των έργων σε προμελέτη η και οριστική μελέτη με υδραυλικό σχεδιασμό (όπου υπήρχε απαίτηση) και σχεδιασμό ικριωμάτων (σε όσες μελετήθηκαν έως το στάδιο της οριστικής μελέτης).
 
Οριστικές μελέτες
 • Κόμβος σύνδεσης εθνικής οδού με την εθνική οδό Σπάρτης - Γυθείου σε άνω διάβαση στη Χ.Θ. 17+297. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=53.45μ (14.31+24.84+14.31), πλάτος διατομής 7,5μ, πλακοδοκός d=1.10μ σε καμπύλη R=142μ και μεταβατικό τμήμα. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Ρέμα, Χ.Θ. 0+675. Αμφιέριστο ενός ανοίγματος μήκους 31μ, πλάτος διατομής 14.5μ, πλακοδοκοί d=1.30μ σε καμπύλη R=250μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων (Φρεατοπάσσαλοι Φ100).
 • Χαραδρογέφυρα Χ.Θ. 1+362. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=76μ (20+36+20), πλάτος διατομής 14μ, πλακοδοκός d=1.50μ σε βάθρα με καθαρό ύψος έως 13.7μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Χ.Θ. 2+155,59, ρέμα. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / καθαρό 6.00μ, γωνία λοξότητας 760, μήκος 20.5μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Χ.Θ. 5+257,59, ρέμα. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / καθαρό 6.00μ, γωνία λοξότητας 800, μήκος 30.5μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Χ.Θ. 6+556,48, ρέμα. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / καθαρό 6.00μ, γωνία λοξότητας 370, μήκος 48.7μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Ρέμα στην κάθετη οδό του κόμβου ΚΟ3. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / καθαρό 8.00μ, γωνία λοξότητας από 900 έως 690, πλάτος διατομής από 13.3μ έως 16.70μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Ρέμα στη Χ.Θ. 27+609.5 Πλαίσιο κλειστό, καθαρό άνοιγμα 14.0μ, πλάτος διατομής 12.0μ, d=1.2μ (πλάκα με κενά) με καθαρό ύψος 10.9μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Ρέμα στη Χ.Θ. 29+179.39. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=53.7μ (14.35+25.00+14.35), πλάτος διατομής 16.00μ, πλακοδοκοί d=1.10μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
Προμελέτες
 • Ρέμα στη Χ.Θ. 30+769.0. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=52.6μ (14.05+24.50+14.05), πλάτος διατομής 12.00μ, πλακοδοκοί d=1.10μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων (Φρεατοπάσσαλοι Φ100).
 • Ρέμα στη Χ.Θ. 32+260,6. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / καθαρό 8.00μ, γωνία λοξότητας 530, πλάτος διατομής 12.0μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Ρέμα στη Χ.Θ. 33+309.0. Πλαίσιο δύο ανοιγμάτων L=63.4μ (2x31.7), πλάτος διατομής 16.5μ, δύσκολη θέση γεφύρωσης, επί τόπου κατασκευή σε φάσεις, κιβώτια d=2.00μ, καμπύλη σε κάτοψη με R=125μ, βάθρα καθαρού ύψους16μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα επί πασσάλων (Φρεατοπάσσαλοι Φ100).
 
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 2001-2005
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...