δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Μελέτες γεφυρών νέου αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Μεγαλόπολης
Μελέτες γεφυρών νέου αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Μεγαλόπολης

ΕΡΓΟ:  Μελέτες γεφυρών νέου αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Μεγαλόπολης

ΠΕΛΑΤΗΣ: Δημόσιο
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Γραφείο Σ. Πηλίτσης, Α. Πρέζα, Δ. Τόλης και συν, Τ.Ο.Μ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Προμελέτες και οριστικές μελέτες γεφυρών για τον νέο αυτοκινητόδρομο, στα πλαίσια σύμβασης με το δημόσιο αλλά και κατά την κατασκευή του έργου από την ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ και την Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.
 
Οριστικές μελέτες
 • Κάτω διάβαση στη Χ.Θ. 2+895. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / θεωρητικό 12.0μ, γωνία λοξότητας 670, πλάτος διατομής 25.4μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου Χ.Θ. 4+900. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=59.7μ (14.1+31.5+14.1), πλάτος διατομής 10,5μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου Χ.Θ. 5+653. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=53.5μ (14.5+24.5+14.5), πλάτος διατομής 10,5μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Ρέμα (Μικρό Βαλτετσόρεμα). Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / θεωρητικό 8.80μ, γωνία λοξότητας 850, μήκος 46.0μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Ρέμα (Μεγάλο Βαλτετσόρεμα). Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / θεωρητικό 10.80μ, γωνία λοξότητας 600, μήκος 43.5μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Κάτω διάβαση δευτερεύοντα στη Χ.Θ. 1+973. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / θεωρητικό 11.7μ, γωνία λοξότητας 700, πλάτος διατομής 31.0μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου στην ΤΔ9. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=61.5μ (16+29.5+16), πλάτος διατομής 9,0μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου στην Χ.Θ. 7+601. Πλαίσιο τριών ανοιγμάτων L=63.7μ (17.3+29.1+17.3), πλάτος διατομής 10,7μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
Προμελέτες
 • Κάτω διάβαση τραίνου στη ΤΔ18. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / θεωρητικό 17.5μ, γωνία λοξότητας 570, πλάτος διατομής 25.7μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Άνω διάβαση στη ΤΔ 17. Δύο συνεχόμενα αμφιέριστα ανοίγματα συνολικού μήκους 60.0μ (37.5+22.5), πλάτος διατομής 8.5μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
 • Γέφυρα του Αλφειού ποταμού μήκους 7x35.25=246.75μ σε δύσκολη γεωτεχνικά περιοχή θεμελίωσης, πλάτος διατομής 25.2μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, θεμελίωση επί πασσάλων.
 • Κοιλαδογέφυρα (ΧΘ 1+935) αριστερού κλάδου αυτοκινητόδρομου (στο τμήμα Ραψομάτη) συνολικού μήκους 153.1μ (σε 5 τυπικά ανοίγματα), πλάτος διατομής 16.0μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, θεμελίωση επί πασσάλων.
 • Κοιλαδογέφυρα στη διάβαση αυχένα Καλογερικού (Π103+306) μήκους (αρ. κλάδος) 51.5μ, πλάτος διατομής 14.5 και μήκους (δεξιός κλάδος) 25,05μ, πλάτος διατομής 13.25μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, θεμελίωση επί πασσάλων, κλειστή καμπύλη (R=720μ).
 • Πλαισιωτή κοιλαδογέφυρα (Π114+3.38)  3 ανοιγμάτων συνολικού μήκους 86.2μ, πλάτους διατομής 27.75μ, και ύψους βάθρων έως 19μ. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, θεμελίωση επί πασσάλων, κλειστή καμπύλη (R=500μ).
 • Κάτω διάβαση στη Χ.Θ. 0+798. Κλειστό κιβώτιο με άνοιγμα ορθό / θεωρητικό 11.5μ, γωνία λοξότητας 600, πλάτος διατομής 28.5μ. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση
 
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 1995-2001
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...