δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Ειδικές κατασκευές - Βιομηχανικά > Ναύδετα δυο πλωτών δεξαμενών Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia
Ναύδετα δυο πλωτών δεξαμενών Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

ΕΡΓΟ:  Ναύδετα δυο πλωτών δεξαμενών στην Jeddah  - K.S.A.

ΠΕΛΑΤΗΣ: Saudi Condreco Co Ltd.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Μ. Καββαδάς  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Το έργο αποτελείται από:
  • Δυο ναύδετα διαστάσεων  28.00x18.40m2 και  25.00x18.40m2 εξοπλισμένα με 2 βραχίονες έκαστο για την σύνδεση των πλωτών δεξαμενών. Τα ναύδετα αποτελείται από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνεται σε βάθος ~14.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914. Οι περιβαλλοντικές δυνάμεις είναι της τάξης των 10.5ΜΝ για κάθε ναύδετο στη στάθμη του καταστρώματος πλέον 20% στην άλλη οριζόντια διεύθυνση και την κατακόρυφο.
  • Δυο ακρόβαθρα έδρασης μεταλλικών γεφυρών πρόσβασης στις πλωτές δεξαμενές με διαστάσεις σε κάτοψη 5.00x3.5m2 από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνονται σε βάθος ~14.0μ επάνω σε ένα μεταλλικό πασσάλο Φ914.
  • Μια εξέδρα διαστάσεων 14.3x18.4m2 με βαριά φορτία δαπέδου (με κινητά έως 50kPa). Η εξέδρα αποτελείται από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνεται σε βάθος ~14.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914.
  • Μεταλλικούς συνδέσμους πλωτής δεξαμενής - ναυυδέτου, με ικανότητα μεταφοράς φορτίων της τάξης των 6ΜΝ και επιπλέον 20% στην άλλη οριζόντια διεύθυνση και την κατακόρυφο.
 
Το έργο διαστασιολογήθηκε και σχεδιάστηκε ως και την μελέτη εφαρμογής.
 
Το έργο ολοκληρώθηκε
 
Χρόνος μελέτης: 2014-5
Κανονισμοί μελέτης: EN 1990 / BS 6349 / ΑSCE 7-10

    Δείτε
   Επίσης...