δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Οδός Ξάνθης - Εχίνου Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα
Οδός Ξάνθης - Εχίνου Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα

ΕΡΓΟ:  Γέφυρες της Νέας Οδού Ξάνθη - Εχίνος Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα

ΠΕΛΑΤΗΣ: Γραφείο Ι Μάλλιαρη και συνεργάτες.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Σπύρος Γουναρόπουλος πολ. μηχ/κός 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Οριστικές μελέτες  2 οδικών γεφυρών :
  • Χαραδρογέφυρα στη Χ.Θ. 1+394.30. Γέφυρα ενός ανοίγματος καθαρού μήκους 35.00m και πλάτους διατομής 12.00m. Δύο πλακοδοκοί στατικού ύψους 1.60m από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Επιφανειακή θεμελίωση.
  • Χαραδρογέφυρα στη Χ.Θ. 2+124.00. Γέφυρα τριών ανοιγμάτων, πλαίσιο, συνολικού μήκους 14.35+24.50+14.35=53.20m,καμπύλη σε κάτοψη (R=125m) και πλάτους διατομής 13.05m. Δύο πλακοδοκοί στατικού ύψους 1.10m από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Επιφανειακή θεμελίωση.
 Οριστικές μελέτες 3 τεχνικών, σε συνεργασία με τον κ. Γουναρόπουλο (το γραφείο μελέτησε τα τεχνικά και εκπόνησε τα σχέδια οπλισμών):
  • Κάτω διάβαση ζώων στη Χ.Θ. 3+507. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 8.0μ, με καθαρό ελεύθερο ύψος 9.9m, σε οριζοντιογραφική καμπύλη R=40m και πλάτους διατομής 13.20m. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
  • Κάτω διάβαση ζώων στη Χ.Θ. 4+162. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 8.0μ, με καθαρό ελεύθερο ύψος 8.3m, σε οριζοντιογραφική καμπύλη R=175m και πλάτους διατομής 12.73m. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
  • Κάτω διάβαση ζώων στη Χ.Θ. 8+190. Κλειστό κιβώτιο καθαρού ορθού ανοίγματος 10.0μ, με καθαρό ελεύθερο ύψος 9.0m, σε οριζοντιογραφική καμπύλη R=40m και πλάτους διατομής 13.20m. Οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφανειακή θεμελίωση.
Η μελέτη διακόπηκε.
 
Χρόνος μελέτης: 2004-6
Κανονισμοί μελέτης: DIN 1072 - ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...