δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Οριστική μελέτη γέφυρας Τ3 του ΗΣΑΠ
Οριστική μελέτη γέφυρας Τ3 του ΗΣΑΠ

ΕΡΓΟ:  Οριστική μελέτη γέφυρας Τ3 για την επισκευαστική βάση του ΗΣΑΠ

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΔΚ σύμβουλοι μηχανικοί Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Πλήρης μελέτη του τεχνικού Τ3 (γέφυρα πρόσβασης κτιρίου ΓΔ4) για την κατασκευή νέας επισκευαστικής βάσης της ΗΣΑΠ Α.Ε. στον Πειραιά, από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 53.75μ. σε πασσάλους.
 
Πλαίσιο τεσσάρων στύλων αμφιπροέχον με ανοίγματα 2.00+11.70+14.10+16.50+9.45=53.75m μεταβλητής γεωμετρίας σε κάτοψη, κατά μήκος τομή και σε διατομή. Πλάτος διατομής 5.00m μορφής πλακοδοκού. Τα βάθρα είναι μονόστηλα κυκλικής διατομής διαμέτρου 80cm, θεμελιωμένα σε ένα πάσσαλο διαμέτρου 150cm. Οπλισμένο σκυρόδεμα.
 
Το έργο δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί.
 
Χρόνος μελέτης: 2008
Κανονισμοί μελέτης: DIN 1072 - ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...