δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Τεχνικά Θέματα > Ανάλυση κατασκευών >Προσομοίωση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου Ο.Σ.
Προσομοίωση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου Ο.Σ.

Η εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη σεισμικής συμπεριφοράς τυπικών κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος της Νότιας Ευρώπης που κτίστηκαν μεταξύ των ετών 1950 και 1970. Ως γνωστό οι κατασκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί μόνο για φορτία βαρύτητας και, εκτός από την έλλειψη αντισεισμικού σχεδιασμού, η δομική μορφολογία τους εν γένει προωθεί τη στρεπτική απόκριση.

Τα  πειραματικά και αναλυτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στηρίζονται σε ένα τριώροφο κτίριο που έχει δοκιμαστεί στο σεισμικό τραπέζι της TREES στο εργαστήριο  EUCENTRE στην Παβία της Ιταλίας. Το κτίριο δοκιμάστηκε δυναμικά με βάσει την σεισμική καταγραφή του Μαυροβουνίου 1979  (Herceg-Novi), η οποία κλιμακώθηκε σε διαφορετικά επίπεδα PGA για να μελετηθεί η διαδικασία εξέλιξης των ζημιών και προοδευτικής υποβάθμισης της αντοχής του.

Σε αυτή την εργασία τα πειραματικά δεδομένα συγκρίνονται με αριθμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά είδη μη γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων δοκού με ίνες.

Οι παράμετροι απόκρισης, όπως η κατανομή βλαβών και η σχετική μετακίνηση, αναλύονται για να προσδιοριστούν τα όρια των αριθμητικών μοντέλων, κάθε συγκεκριμένου στοιχείου, αναφορικά με την διερεύνηση παραμέτρων της μηχανικής.
Όλο το κείμενο σε μορφή pdf (Αγγλικά μόνο - 8.6Mb)