δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Σιδηροδρομικές γέφυρες στην Σ.Γ. Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης στον ποταμό Στρυμώνα
Σιδηροδρομικές γέφυρες στην Σ.Γ. Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης στον ποταμό Στρυμώνα


ΕΡΓΟ:  Μελέτη σιδηροδρομικών γεφυρών στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη στον Στρυμώνα ποταμό

ΠΕΛΑΤΗΣ: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:   Μελέτη γραμμής Σ. Πηλίτσης
                                                      Μελέτες γεφυρών Α. Πρέζα
                                                      Γεωτεχνική μελέτη Σ. Πηλίτσης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες γέφυρες:
  1. Γέφυρα ποταμού Στρυμώνα συνολικού μήκους 360.6μ, σε καμπύλη R1400μ. Πλήρης μελέτη και υποστήριξη στην κατασκευή
Η γέφυρα αποτελείται από 11 τυπικά αμφιέριστα ανοίγματα 30.6μ και 2, ακραία 12.0μ έκαστο δηλ. 12.0+11x30.6+12.0=360.6m. Τα ανοίγματα των 30.6μ αποτελούνται από προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς και έγχυτο επιτόπου κατάστρωμα, πλάτους 8,30μ και συνολικού στατικού ύψους 2.00μ. Η έδραση των ανοιγμάτων στα βάθρα γίνεται μέσω κινητών και σταθερών εφεδράνων εγκιβωτισμένου ελαστομερούς (pot bearings).
Τα ακραία ανοίγματα είναι προεντεταμένες, επί τόπου, πλάκες, στατικού ύψους 0.75μ
Τα βάθρα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μονόστυλα κυκλικής διατομής διαμέτρου 2.20μ, εδραζόμενα σε πασσάλους αφαίρεσης εδαφικού υλικού διαμέτρου 1.20μ.
  1. Γέφυρα παλαιάς κοίτης του ποταμού συνολικού μήκους 61.2. Πλήρης μελέτη και υποστήριξη στη κατασκευή.
Η γέφυρα αποτελείται από 2 τυπικά αμφιέριστα ανοίγματα 30.6μ, κατά τα λοιπά είναι της ιδίας λογικής με αυτήν της κυρίως κοίτης.
  1. Γέφυρα διέλευσης αρδευτικής τάφρου συνολικού μήκους 26.17+14.45=40.62μ, σε καμπύλη R1400μ. Προμελέτη και οριστική μελέτη καταστρώματος.
Το μεγάλο άνοιγμα είναι όπως των τυπικών ανοιγμάτων της κυρίως κοίτης, στατικού ύψους 2.00μ. Το μικρό άνοιγμα είναι προεντεταμένη επί τόπου πλάκα στατικού ύψους 0.75μ. Τα βάθρα είναι ολόσωμα και η θεμελίωση επιφανειακή.
  1. Προμελέτες μικρών τεχνικών.
    • Τρίστυλο πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος επί πασσάλων, συνολικού λοξού μήκους ~18.5μ και λοξότητας 600. Διάβαση ρέματος.
    • Κιβώτιο οπλισμένου σκυροδέματος, επιφανειακά εδραζόμενο, συνολικού λοξού μήκους ~16.5μ και λοξότητας 500. Κάτω διάβαση οδού.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και η γραμμή είναι σε λειτουργία.

Χρόνος μελέτης: 1998-9
Κανονισμοί μελέτης: DS804, DIN, ΝΕΑΚ (δυναμικός υπολογισμός)

 

    Δείτε
   Επίσης...