δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Έλεγχοι μελετών > Σιδηροδρομική γέφυρα ΣΓ11 της ΕΡΓΑΟΣΕ στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός
Σιδηροδρομική γέφυρα ΣΓ11 της ΕΡΓΑΟΣΕ στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός

ΕΡΓΟ:  Έλεγχος της οριστικής μελέτης ανωδομής, με αναλυτικούς στατικούς υπολογισμούς, της σιδηροδρομικής γέφυρας διπλής γραμμής υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΓΑΟΣΕ στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός στη Χ.Θ. 13+359 (ΣΓ 11) συνολικού μήκους 299μ, με προώθηση και σεισμική μόνωση.

ΠΕΛΑΤΗΣ: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – J & P - ABAΞ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κ/Ξ  EURARCO SA – ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Ο φορέας της γέφυρας είναι μια συνεχής δοκός, με διατομή μονοκυψελικό κιβώτιο, τυπικά ανοίγματα 45μ και συνολικού μήκους 299μ, σε καμπύλη.  Η έδραση γίνεται σε σφαιρικά εφέδρανα ολίσθησης και ακολούθως σε μονοκυψελικά κιβωτοειδή βάθρα, ύψους έως 28μ, θεμελιωμένα σε πασσάλους
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
 
Η ανωδομή αποτελείται από συνεχή προεντεταμένο φορέα επτά ανοιγμάτων με κεντρικά τυπικά ανοίγματα 45μ. Ο φορέας εδράζεται σε όλα τα βάθρα μέσω διάταξης σεισμικής μόνωσης.
 
Η σεισμική μόνωση βασίζεται στη χρήση σφαιρικών εφεδράνων ολίσθησης (εφέδρανα εκκρεμούς τριβής, FPS) και υδραυλικών αποσβεστήρων ιξώδους συμπεριφοράς οι οποίοι δρουν ως συσκευές δυναμικής εμπλοκής (shock transmission units) για τα φορτία λειτουργίας. Όλα τα εφέδρανα στα μεσόβαθρα έχουν δυνατότητα κίνησης και τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις, ενώ στα ακρόβαθρα, λόγω απαιτήσεων της γραμμής, έχουν δέσμευση κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο εφεδράνου 25MN.
 
Η διατομή του φορέα έχει μορφή μονοκυψελικού κιβωτίου, στατικού ύψους 3.75μ και συνολικού πλάτους, μαζί με τους προβόλους, 13.90μ σε οριζοντιογραφική καμπύλη R=750m
 
Η προώθηση έγινε σε τυπικά τμήματα των 22.5μ με χρήση μεταλλικού ρύγχους - προβόλου μήκους 29.5μ.
 
Τα βάθρα, από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχουν διατομή 4.0x6.0m, στη θέση της δοκού έδρασης με την διάσταση 4.00 (κατά το άνοιγμα της γέφυρας) να μεταβάλλεται αυξανόμενη καθ ύψος με κλίση 1/70. Το πάχος των τοιχωμάτων είναι 50εκ και οι δοκοί έδρασης έχουν ύψος 2.5μ.
 
Οι κεφαλόδεσμοι έχουν πάχος 2.50μ και εδράζονται σε πασσάλους αφαίρεσης εδαφικού υλικού διαμέτρου 1.50μ.
 
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ:
 
Ο έλεγχος της μελέτης ήταν αποτέλεσμα της μακρόχρονης διακοπής της κατασκευής του έργου, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχε ο προηγούμενος ανάδοχος του έργου (περί τα πέντε χρόνια). Το ολοκληρωμένο τμήμα του έργου ήταν η θεμελίωση, τα βάθρα και τα δύο πρώτα τμήματα της ανωδομής συνολικού μήκους 9.75+16.00=25.75μ. Όταν επρόκειτο να ξεκινήσει η κατασκευή βρέθηκαν τα καλώδια προέντασης, που δεν είχαν ακόμη ενταθεί, όπως και οι σωληνώσεις τους, οξειδωμένα.
 
Του ελέγχου προηγήθηκε μια έκθεση αυτοψίας με προτάσεις για την συνέχιση του έργου. Η έκθεση αυτή συμπληρώθηκε με την διεξαγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό του βαθμού διάβρωσης των καλωδίων προέντασης που είχε επίσης ως συμπέρασμα την αντικατάσταση των. Η έρευνα αυτή εκπονήθηκε από ομάδα πανεπιστημιακών στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, υπό τον καθηγητή Χ Γαντέ.
 
Η αντικατάσταση των παραβολικών καλωδίων δεν παρουσίαζε κάποιο ιδιαίτερο τεχνικό πρόβλημα δεδομένου ότι η αγκύρωση τους, αν και εν μέρει βρίσκονταν πίσω από τον τοποθετημένο πρόβολο, ήταν τελικώς προσβάσιμη. Τεχνικό πρόβλημα όμως υπήρχε με τα ευθύγραμμα καλώδια τα οποία για να αντικατασταθούν έπρεπε να αποκαλυφθούν οι "μούφες" ένωσης τους που βρίσκονταν μέσα στο σκυρόδεμα στον αρμό μεταξύ των τμημάτων 1 και 2.
 
Για την αποκάλυψη των ενώσεων αφαιρέθηκε το περιβάλλον σκυρόδεμα με υδροβολή στη βάση διαδικασίας που προτάθηκε και έγινε αποδεκτός από την υπηρεσία.
 
Με δεδομένη την δυνατότητα αντικατάστασης των καλωδίων της προέντασης, ο έλεγχος της μελέτης περιελάμβανε την επιρροή στη γενική (διαμήκη) ένταση του φορέα κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας από την επιρροή που είχαν:
  • μια αυξημένη τριβή ανάμεσα στους νέους χάλυβες και τους ήδη τοποθετημένους στο σκυρόδεμα σωλήνες.
  • η χρονική αλλαγή του προγράμματος κατασκευής στην διαστασιολόγηση της ανωδομής του έργου. Ο βασικός λόγος γι αυτό είναι ότι η αρχική μελέτη προέβλεπε διαστήματα κατασκευής μεταξύ τμημάτων κατασκευής (δηλ από τον ένα σπόνδυλο στον επόμενο) μια εβδομάδα και οι χρόνοι αυτοί άλλαξαν σε τάξη μεγέθους πενταετίας με τον φορέα τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο βάθρα (ένα προσωρινό και το ακρόβαθρο) και την προένταση στο τμήμα αυτό υλοποιημένη κατά το ήμισυ.
Μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου: 
  • προσδιοριστικών οι ελάχιστες εκείνες γεωμετρικές τροποποιήσεις, στο προς κατασκευή τμήμα, με τις οποίες ο φορέας του έργου θα συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις των κανονισμών εφαρμογής της αρχικής μελέτης και ενσωματώθηκαν στην ανάλυση του έργου.
  • ενημερώθηκαν τα αντίστοιχα συμβατικά σχέδια.
Την μελέτη συνόδευαν πολύ εκτεταμένες τεχνικές περιγραφές του προσομοιώματος, της ροής του υπολογισμού, των φορτίσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους καθώς και εκτεταμένη γραφική παρουσίαση (σε ιδιαίτερο έγχρωμο τεύχος) των εντατικών μεγεθών, των συνδυασμών ελέγχου, των υπολογισμένων τάσεων, οπλισμών κτλ.
 
Ο έλεγχος της μελέτης έγινε σε δύο σε δύο συνδεδεμένες φάσεις:
Α' Φάση: Φάση προώθησης.
Η ανάλυση έγινε παρακολουθώντας τις φάσεις κατασκευής και μετακίνησης του καταστρώματος. Για τον σκοπό συντάχθηκε πρόγραμμα lisp (περί τις περί τις 6700 γραμμές πρωτογενούς κώδικα ο οποίος παρήγαγε επιπλέον 9900 γραμμές δεδομένων) για την εισαγωγή / τροποποίηση του στατικού προσομοιώματος στο πρόγραμμα στατικής ανάλυσης (sofistik) ώστε να παρακολουθεί την κίνηση (με την συνεχή αλλαγή του στατικού συστήματος για κίνηση ανά ένα ύψος του φορέα καταστρώματος -3.75μ-) κατά την προώθηση της ανωδομής. Σε κάθε μια από τις θέσεις αυτές ο φορέας ελέγχονταν για  ατέλειες έδρασης και διαφορά θερμοκρασίας (εκτός από την ανά φάση προώθησης απώλειες προέντασης και ερπυσμών) και συντάσσονταν μια περιβάλλουσα εντατικών μεγεθών. Το πλήθος επιμέρους φορτίσεων (απώλειας - θερμοκρασίας) που δημιουργήθηκαν (μόνο για την προώθηση) ήταν 2133, σε σύνολο υπολογιστικών μεταθέσεων 104.
 
Β' Φάση: Φάση λειτουργίας
Στη δεύτερη συνδεδεμένη φάση (με την έννοια της προηγούμενης έντασης και φόρτισης του καταστρώματος, όπως αυτή είχε προκύψει από την Α φάση) θεωρήθηκε ο φορέας στη τελική του θέση, εφαρμόστηκε η προένταση β φάσης και ελέγχθηκε με τα φορτία λειτουργίας.
 
Το έργο είναι υπό κατασκευή.
 
Χρόνος μελέτης: 2016-7
Κανονισμοί μελέτης: DS804, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...