δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Σύμπλεγμα μεταλλικών πεζογεφυρών ΑΘΗΝΑ 2004 στο Ελληνικό
Σύμπλεγμα μεταλλικών πεζογεφυρών ΑΘΗΝΑ 2004 στο Ελληνικό

ΕΡΓΟ:  Σύμπλεγμα μεταλλικών πεζογεφυρών ΑΘΗΝΑ 2004 στο Ελληνικό

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΔΚ Σύμβουλοι μηχανικοί Α.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Αρχ/κό γραφείο "ΦΙΛΩΝ" Α. Πανταζής - Π. Κυριόπουλος και συνεργάτες Ο.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Πλήρης μελέτη μεταλλικής πεζογέφυρας συνολικού μήκους, για το κυρίως έργο, 101.5μ και πλάτους 4.80μ (μαζί με τις κλίμακες πρόσβασης). Το κυρίως έργο αποτελείται από την διάβαση της λεωφόρου Ποσειδώνος και από τις προσβάσεις από μεταλλικές κλίμακες μήκους 24.1μ προς την πλευρά της θάλασσας και 17.2μ προς την πλευρά του παλαιού αεροδρομίου ήτοι:  L=24.1+60.2+17.2=101.5μ. Η διάβαση της λεωφόρου είναι ένας υπερστατικός (δίστηλο αμφιπροέχον πλαίσιο) δικτυωτός φορέας, από κοιλοδοκούς, μορφής τόξου και μήκους 60.2μ. Τα κύρια  βάθρα είναι διατομής κιβωτίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων σε κάτοψη 3x4μ.
Στα βάθρα συντρέχουν, παράλληλα με τα κλιμακοστάσια, ράμπες ΑΜΕΑ από κλειστές καμπύλες, σε κάτοψη, συνολικού μήκους 158.5μ προς την θάλασσα και 132.4μ προς το παλαιό αεροδρόμιο και πλάτους καταστρώματος 3.0μ. Οι ράμπες έχουν τυπικά ανοίγματα 11.5μ με κύριο φορέα από μια μεταλλική σωλήνα διαμέτρου 457mm σε μονόστηλα μεταλλικά μεσόβαθρα από την ίδια σωλήνα πλαισιακά συνδεδεμένα.
Η γενική διάταξη του έργου σε κάτοψη καθώς και το εξωτερικό περίγραμμα σε όψη του κυρίως ανοίγματος προτάθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο ενώ η μόρφωση του κυρίως πλαισίου είχε προταθεί προκαταρκτικά από τον πολιτικό μηχανικό Νίκο Σπανό της ΑΔΚ ΑΕ.
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία.
 
Χρόνος μελέτης: 2002-2003
Κανονισμοί μελέτης: DIN1072,ENV 1993, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...