δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Ειδικές κατασκευές - Βιομηχανικά > Τερματικός σταθμός εκφόρτωσης πετρελαίου στο Yanbu - Kingdom of Saudi Arabia
Τερματικός σταθμός εκφόρτωσης πετρελαίου στο Yanbu - Kingdom of Saudi Arabia

ΕΡΓΟ:  Τερματικός σταθμός εκφόρτωσης πετρελαίου στο Yanbu - K.S.A.

ΠΕΛΑΤΗΣ: Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε. / Μ. Καββαδάς /SAUDI ARCHIRODON

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Σχεδιασμός του δομικού τμήματος του τερματικού σταθμού, σε ανοικτή θάλασσα, ικανότητας παραβολής και εκφόρτωσης πλοίου απο 20000DWT έως 100000DWT με στόχο την εξυπηρέτηση μεγάλου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης στο Yanbu (Ερυθρά Θάλασσα), Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
 
Το έργο αποτελείται από:
  • Μία εξέδρα εκφόρτωσης διαστάσεων  24.00x32.00m2, εξοπλισμένη 4 βραχίονες εκφόρτωσης, γεφύρωμα πρόσβασης στο πλοίο, πυροσβεστικά κτλ. και ικανότητα λειτουργίας κινητού γερανού  50 τόνων. Η εξέδρα αποτελείται από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνεται σε βάθος 25.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914
  • Τέσσερα ναύδετα παραβολής με ικανότητα ανάληψης φορτίου λειτουργίας κατά την παραβολή 3300kN και φορτίο δέστρας 2650kN. Τα ναύδετα παραβολής έχουν, έκαστο, διαστάσεις σε κάτοψη 11x16.3m2 από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνονται σε βάθος 25.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914.
  • Τέσσερα ναύδετα πρόσδεσης με ικανότητα ανάληψης φορτίου κατά την πρόσδεση 2650kN. Τα ναύδετα πρόσδεσης έχουν, έκαστο, διαστάσεις σε κάτοψη 10x10m2 από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνονται σε μία υποβρύχια πλαγιά με βάθη από 3.0μ ως 17.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914
  • Μια εξέδρα διαστάσεων 36.0x36.0m2 σε όλη την έκταση της οποίας κατασκευάζεται τριώροφο κτίριο ελέγχου του τερματικού σταθμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με πολύ βαριά φορτία δαπέδων (με κινητά έως 15kPa).  Η εξέδρα αποτελείται από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνεται σε μία υποβρύχια πλαγιά με βάθη από 3.0μ ως 25.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914.
  • Ένα γεφύρωμα πρόσβασης συνολικού μήκους 200μ, πλάτους 13.5μ (τοπικά 19.8μ για μήκος 20.8μ) στα πρώτα 173μ και 15.3μ στα υπόλοιπα. Στο γεφύρωμα αυτό φέρονται 2 αγωγοί πετρελαίου Φ1.05μ, εγκαταστάσεις προς την εξέδρα εκφόρτωσης και το κτίριο έλεγχου, δρόμος βαριάς κυκλοφορίας 2 λωρίδων με επιπλέον ικανότητα λειτουργίας, σε όλες τις θέσεις της οδού, κινητού γερανού  50 τόνων και κατά την φάση κατασκευής του τερματικού σταθμού θα μπορεί να φέρει σταθερό γερανό . Το γεφύρωμα αποτελείται από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα σε τυπικά ανοίγματα 18.5μ και θεμελιώνεται για τα πρώτα 173μ σε βάθος έως 4.0μ ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στην υποθαλάσσια πλαγιά και θεμελιώνεται έως το βάθος των 22.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914
  • Μια εξέδρα παραβολής βοηθητικών πλοίων (ρυμουλκών κτλ) διαστάσεων 26.5x12.3m2 με δυνατότητα βαριάς κυκλοφορίας στο κατάστρωμα της, δυνάμεις παραβολής / πρόσδεσης 430/800kN αντιστοίχως. Η εξέδρα αποτελείται από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνεται σε μία υποβρύχια πλαγιά με βάθη από 3.0μ ως 15.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914.
  • Ένα γεφύρωμα πρόσβασης στην εξέδρα παραβολής βοηθητικών πλοίων συνολικού μήκους 39.0μ, σε δύο τυπικά ανοίγματα και πλάτους 8.25μ. Στο γεφύρωμα αυτό φέρεται δρόμος βαριάς κυκλοφορίας 2 λωρίδων. Το γεφύρωμα αποτελείται από προκατασκευασμένο και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελιώνεται σε βάθος 3.0μ επάνω σε μεταλλικούς πασσάλους Φ914.
  • Τέσσερεις μεταλλικές πεζογέφυρες διασύνδεσης των έργων ενός ανοίγματος εκάστη με μήκη 51.7m και 34.2m και τυπικού πλάτους 1.10μ.
  • Τέσσερεις πεζογέφυρες από σκυρόδεμα διασύνδεσης των έργων ενός ανοίγματος εκάστη με μήκη 15.2m και 8.1m και τυπικού πλάτους 1.60μ.
 
Το έργο διαστασιολογείται, εκτός από τα φορτία παραβολής και πρόσδεσης των πλοίων, για φορτία κυματισμού ανοικτής θάλασσας, υποθαλάσσιων ρευμάτων, θερμοκρασίας και σεισμό φασματικής επιτάχυνσης 21.3%.
 
Το έργο ολοκληρώθηκε
 
Χρόνος μελέτης: 2013-5
Κανονισμοί μελέτης: EN 1990 /BS 6349 / ΑSCE 7-10

    Δείτε
   Επίσης...