δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Δομικά τμήματα λιμενικών έργων > Νέος λιμένας Καβάλας
Νέος λιμένας Καβάλας

ΕΡΓΟ:  Νέος λιμένας Καβάλας στη Νέα Καρβάλη, προσθήκη containers terminal

ΠΕΛΑΤΗΣ: Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Σύνταξη του δομικού τμήματος της μελέτης των από οπλισμένο σκυρόδεμα ανωδομών με όλα τα βοηθητικά έργα (πρόπλακες, φρεάτια κτλ) καθώς και των από οπλισμένο σκυρόδεμα κυψελωτών κιβωτίων (Caisson) για την υποδομή του λιμένα.
  • Οι ανωδομές κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω στα κιβώτια της υποδομής κατά ένα τμήμα πάνω σε πρόπλακες και κατά ένα τμήμα στην επίχωση των κυψελών (δεδομένου ότι η επίχωση των κυψελών δεν φθάνει μέχρι την στέψη των κιβωτίων σε όλες τις θέσεις). Μελετήθηκαν τέσσερεις βασικοί τύποι ανωδομών οι οποίες φέρουν τροχιές γερανογέφυρας container.
  • Τα κυψελωτά κιβώτια (Caisson) έχουν διαστάσεις σε κάτοψη 20.9x11.0m και ύψος 11.7μ από την θεμελίωση και είναι χωρισμένα σε 2 σειρές κυψέλες από 5 κυψέλες η σειρά. Μελετήθηκαν τρείς βασικοί τύποι κιβωτίων και μια παραλλαγή.
 
Το έργο δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη.
 
Χρόνος μελέτης: 2003-4
Κανονισμοί μελέτης: ΕΚΩΣ, ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...