δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
Καλωσήρθατε

Είμαστε ένα εξειδικευμένο γραφείο που στη διάρκεια της ύπαρξης του συμμετείχε κυρίως σε έργα κλίμακας άλλα και σε ιδιωτικά.

Το γραφείο ιδρύθηκε το 1978. Η στόχευση του σε ποιοτική και τεκμηριωμένη εργασία οδήγησε σταθερά σε μικρά σχήματα ακόμη και σε εποχές που όλα φαίνονταν εύκολα. Έως σήμερα εκπονήθηκαν πληθώρα δομικών μελετών σε πολλά είδη έργων για λογαριασμό ιδιωτών, εταιρειών μελετών, κατασκευαστών αλλά και με συμβάσεις του δημοσίου.
Σε όλες τις σχέσεις μας τιμάμε τους πελάτες και τις συμφωνίες που κάνουμε μαζί τους. Βασικά συστατικά τους είναι η σταθερή σχέση, η εμπιστοσύνη και η εκτέλεση του αντικειμένου που μας έχει ανατεθεί στο χρόνο που αυτό συμφωνήθηκε.
 Σας
Ενδιαφέρει...
Ένα μνημόνιο για τον EN 1998
Το παρόν κείμενο δεν έχει στόχο να εξηγήσει άλλα να συνοψίσει τον κανονισμό, σε κάποιον που τον έχει ήδη διαβάσει, περιλαμβάνοντας τα κυριότερα σημεία του μαζί με τα αντίστοιχα του Ε.Π. αλλά και, σε όσο είναι δυνατό, με τα κείμενα στα οποία ο κανονισμός παραπέμπει.
Προσομοίωση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου Ο.Σ.
Εργασία για την σεισμική συμπεριφορά κατασκευών Ο.Σ. που κτίστηκαν μεταξύ του 1950 και 1970. Πειραματικά δεδομένα συγκρίνονται με αριθμητικά χρησιμοποιώντας τρία είδη μη γραμμικών π.σ. δοκού με ίνες.
Κινητή γέφυρα πορθμού Ευρίπου
Ποιά θα ήταν η αντίδρασή σας αν μαθαίνατε ότι η κινητή γέφυρα του Ευρίπου είναι ήδη μια σύγχρονη γέφυρα από το 1998;